Alevilik / ALEVİLİĞİN MİRACI CEM

ALEVİLİĞİN MİRACI CEM

ALEVİLİĞİN MİRACI CEM

  • 15 Kasım 2016, Salı

Alevilik inançtır. Alevi, Aleviliğin gereğini yerine getiriyorsa Alevidir. Yerine getirebilmesi
için de inancını bilmesi gerekir. ‘’Ben, cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler
diye yarattım’’ 1 ayeti, O’nu bilmek anlamındadır. Çünkü ritüeller dinin aracı, ibadet ise
amacıdır. Kur’an’da 170 yerde ibadet, 6-7 yerde ayin kavramı geçmektedir. Hayatın içindeki
din, yeryüzünü mabet edinir.
Allah her zaman diridir. Bir ismi de Hayy’dır. O her şeyi görendir, bilendir. Kadimden
beri onunla hasbihal içerisinde olanlar, müeyyidelerle, yasaklarla, zanlarla dostluk kurmaz.
Âşıkla maşuk… Seven ve sevilen ilişkisi…
O zaman dizlerimiz kopup dermanımız kalmayıncaya dek, nefesimizi alıp vermeyinceye
dek, O’nu hamd etmek için, aşk ve coşku içinde duvazdeh söyleyip, tevhitler yapıp, aşk ile
semahlar dönmeli insan! Madem ki ruhundan ruh üfledi bize, biz de her nefeste, O’nu yâd etmeliyiz.
Sonsuzlukta bir zerre, aşkta bir yüce ve O’nun imar ettiği muntazam yapının tozunun
tozu olana dek, nefsimizi adam gibi adam etmeliyiz. Tutkuyla, sebatla O’na yönelmeliyiz.
Cem, o aşkla Allah’a yönelmenin seyrü sefer hâlinde olmanın adıdır.
Alevilik görüneni değil, görünenin ardındaki gerçeği arar ve ona yönelir.
Elinizdeki kitapta Alevi İslam inancına sahip olan bir ailenin öyküsü anlatılmaktadır.
Ailemizin Cem İbadetine hazırlığı ve cem evi dedesi ile soru – cevap şeklinde karşılıklı muhabbeti
oldukça açıklayıcı bilgiler sunmaktadır. Daha sonra ailemiz Cem İbadetine girecektir.
Bu ailemizin öyküsü aslında bizlerin öyküsüdür. Kentlerde yaşayan Alevi
ailelerinin öyküsüdür. Bilgilenmek ve inancını yaşamak isteyen ailelerin öyküsüdür
Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu kitapta; Cem ibadeti, cem
evi dedelerimizin de onayı alınıp güncellenmiştir. Biz dedeleri, bu kitabı hazırlamaya teşvik
eden başta vakfımızın genel başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’a ve emeği geçen dedelerimize
niyazlarımızı sunmak gönül borcumuzdur