ALEVİLİK'TE ABDEST

  • 30 Ağustos 2017, Çarşamba

 

“Sen ey yalnızlığa bürünen!

Kalk ve uyanışı başlat!

Rabbini {TEKBİR} et!

Güzel Ahlakı kuşan!

Pisliğe bulaşma!

Servet {MENN} yığma! {İSTİKRAR} hayallerine kapılma!

Daima Rabbinle Birlikte ol ve güçlüklere göğüs ger!

Unutma ki, diriltici soluk üflendiği zaman,

Çok zorlu bir gün olacak!

Kâfirler için hiç de kolay olmayacak!” (Müderris 1- 10 ayetleri)

     Yukarıda almış olduğumuz Yüce Ayetlerin tamamı bize temizliği emreder, bir kişi de kalmış olsan sen onların pisliğine bulaşma ve Yaratıcı Tanrı’nın doğru yolundan ayrılma der.

     Ve sen görmektesin İnsanlık kendi gerçeğini bırakmış, menfaat ve Nefsanî duyguları uğruna her türlü pisliğe bulaşmış.

Yalan hırsızlık ve şer odakları İnsanlığı boğmada ama sen hala sessiz kalıp kendi menfaat ve hayati tehlike için susuyor konuşmuyorsan sen de onlar kadar suçlusun ve günahkârsın demektir.

Ve her saat yıkansan da, pislik içindesin demektir.

    {Sen ey yalnızlığa bürünen!}: Ey asil Ruh kalk evvel kendini akla pak eyle ki, pak edilmişler silsilesine girip Hakk yoluna bürünmüş olasın ki, Pak eyleyesin. (arınmayan Arıtıcı olabilirimi?)

    Olamayacağına göre uyanışı kendinden Başlat ve asla pisliğe bulaşma, yanlışın var ise tövbe et temizlen yalnız dahi kalsan dönme zira sen hak Muhammed Ali yolunda asla yalnız değilsin Hakkın Şefaat ve Hidayeti seninledir.

    Hz. Muhammed’e: Ya Muhammed sana vahiy-edileni Tebliğ et Korkma İnandığın Rabbin seni Müşriklerden koruyacaktır demişti.

   İşte bu İnsanları temizliğe aklanmaya çirkefliklerden korunup Hakkın ter temiz yolu olan Ehli-Beyt Ahlaki yoluna dönmenin uyanışı Ve çağrısı idi anlayan anladı.

   {Kalk Ve uyanışı başlat}: Artık ayağa kalkmanın zamanı geldi, Tanrı bizler kötülük edelim diye Ruhundan Ruh vermedi, can bağışlayıp Nefsinize uyup şeytani birer yaratık olun da demedi.

 {Ey nefis sen Rabbinden, Rabbinde senden razı olarak dön Rabbine} diye buyurdu.      (el fecir 27- 28)

Ve yine: {Şu bir gerçektir ki, Müminler sadece kardeştir, O halde kardeşleriniz arasındaki barışı ve güveni sağlayın} diye buyurur.             

    Bu ayet ve daha nice hadis bizleri pisliğe bulaşmayın aklanın derken sık sık yıkanın veya günde 5 defa adına abdest dedikleri hareketi yapın o sizi temiz tutar anlamında algılanmasın.

    Eğer siz komşu Hakkına Riayet etmiyor iseniz, Nefsinize hâkim değil iseniz, Elinize, Dilinize, Belinize Hâkim değil iseniz.

Din, Dil, Irk, Renk Ve Cinsiyet Ayırımı yapıyor iseniz, siz Ak ve Pak olamazsınız pisliğe bulaşma, demenin Anlamı su ile yıkanmak değildir, Gönül abdestidir, kin kibir buğz ve adavetten sıyrılıp aklanmanın adıdır aslında.

   Zulüm ile dolmuş dünyaya Adalet, her bir yanı kokuşmuş şehirlere Doğruluk ve dürüstlük getirmek için önce kendin çirkinlikten, kötülükten uzak durmalısın. İnsanların içine gir, şehirlerde dolaş ancak iyi olana uy, kötü olanı ve kötülüğü benimseyen her şeyden uzak tut kendini. Halkın içinde ol fakat HAKK ile ol.

  {SERVET YIĞMA HAYALLERİNE KAPILMA!} Bakın bu konuda Kur-an-ı Kerim bize ne anlatmak istiyor: Çoğalma yürümekte olduğun Hakk Muhammed Ali yoludur Yücedir ulvidir Mal ve Mülk beklentisi için bu yüce yolu kullanma. Yapacaklarını getiri beklentisi için yapma.

    İyiliği yay ve yaşa ama iyilikten geçinen onu para, makam, mevki elde etmenin aracı olarak görenlerden olma.

Bu güzellikleri yapar yayar ve insanlara öğretiyorsan sen temiz ve paksın demektir, abdestlisin demektir.

   Allahın İlmi ile donanmış olsan bile, din baronları gibi, Allahın Ayetlerini menfaat karşılığı alıp satma.

Din istismarcılığı yapma bu seni yüceltmez aksine küçültür, kirletir.

   {Daima Rabbinle birlikte ol ve güçlüklere göğüs ger}: buyuruyor ki Ya Muhammed Ya ALİ, Ben sizinle yep yeni Bir Din getirdik bu yüce Din İslam’dır. Anlamı Sevgi, Barış, Hoş-görü ve güven esaslıdır.

Bu İnanışta Paklık esastır ama Gönül Paklığı esastır, Vücut temizliği tabii ki olmalı ama esas ise Aklı hür, Vicdanı hür, sana yapılanı hoş görmediğini başkasına yapmamak ve nesli Pak bir nesil yetiştirmektir Pislikten arının demenin adı, budur asıl abdest.

     {TEKBİR}: BU Tekbir lafzı Kur-an da Allah-u EKber lafzı ile geçmez.

“Rabbini Tekbir et” yani Allah’ın en Yüce Kâinatın Tek Büyük sahibi Maliki ve hâkimi olduğunu duyur dile getir! Anlamındadır.

   Bizler Allah’ın yüce olduğunu Kâinatın tek sahibi ve İnsana Şah Damarından daha yakın olduğunu biliriz.

Peki, yüce Allah bunu niçin bildirdi! Ona bakalım:

   İlk Peygamber Âdem-i Safiyullahtan Hatem-ül Enbiyaya dek tüm Resullerin Çokça Düşmanları olmuştu, bunların tümüne yakını kendilerini Allah diye tanıtmış ve Halkın büyük bölümünü Devasa Zenginlikleri ile ezmiş, Peygamberleri katletmiş evlatlarını Şehit etmiş ve nice zalimlikler yapmışlardır.

   Bu onların pisliklerinin lanetlendiklerinin dışa vurmuş halleridir aslında, bu duruma sessiz kalanlar onların yanında yer alıp bu kokuşmuşluğa ses çıkarmayanlar da o kirlenmişler kadar kirlidir ve Absetsiz olanlardır aslında.

   Çünkü bu kötülükleri yapanlar destekçilerinden güç alarak şımarırlar ve zamanla azgınlaşıp gün gelecek kendisine rakip olabilecekleri de hiç çekinmeden ekarte edecektir.

   Günümüzde böylesi yöneticiler hala ahkâm kesmekte ve bu haddini aşanları da yine onlara yaranmak ve bir çıkar bekleyenler şımartmaktadır.

İşte bu nefislerine hâkim olamayıp her tür azgınlığı yapanlar da kendilerinde Tanrısallık gücü gören kirliliğe bulaşanlardır.

{MENN}: SÖZLÜKTE “Nimet, güç, kuvvet, veren şey” demektir.

    Para, altın, güç, kudret ve zenginlik hırsını ifade eden Menn kelimesi görüldüğü gibi çok önceden Aramice de yani Hz. İsa’nın dilinde ve İncilinde şöyle izah etmektedir.

    Hiç kimse İki Efendiye Kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da, birine bağlanıp öbürünü hor görür.

Siz hem Tanrı’ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.

    İzah etmek gerekirse Yüce kitabımız şöyle demektedir!

Siz eğer devasa bir servetin sahibi iseniz aynı zamanda insanları sömürüyor ve eziyorsanız hor görüyorsanız siz Tanrı dostu değil aksine riyakârlık ediyor, Tanrıyı kandıramazsın ama İnsanları kandırıyorsunuz demektir.

    İşte bu durumda siz ne kadar yıkanırsanız yıkanın asla pak olup Tanrı dostu olamazsınız.

Bir kabın içine her türlü pisliği koyun ağzını kapatın ve onu en temiz ve arınık edilmiş suda bekletin onun dışı temizdir ama içi Pislik dolu ise bu asla arınmış pak olamaz.

   Yüce Allah bizleri HAKK MUHAMMED ALİ VE EHLİ-BEYTİNE NAİL eylesin onların Ahlakı ile pak eylesin, Yüce Ehli Beyti’nin himmetlerini ve paklığını yol göstericimiz eylesin.