HIZIR GİBİ KUL OLMAK

  • 13 Şubat 2019, Çarşamba

HIZIR: Mazlum, Garip, dul, yetim Masum çocukların ve iyilerin yoldaşıdır.

: yani Hızır merhamettir İnsanın İnsandaki kendisidir.

: Kuru ile Yaşı Birlikte yakmayan Halk-ın hakkıdır.

: O Candır Canandır Ölmezlik suyudur haydır.

: O sahipsiz koymayıp sahiplenendir.

: O Tanrının Yer Yüzündeki En Kalıcı Hakkaniyetidir.

: HIZIR: Bizleri Elden Ayaktan etmeyen Ab-ı Hayatı veren Güçtür.

: bizi Alın Teri ile Helal Kazanç sağlayan üç kilo makarnaya muhtaç

           Edip dilendirmeyen, İnsani dirilik Ruhudur.

:Yaşadığımız Evrende İyi-yi Emreden Kötülüğü Men eden güzel ameldir.

: Geleceğimiz olan Çocuklarımıza Hakkani bir Ahlak eğitim veren

           Anne’dir Zira Anne Af-eder ve asla Zalim değildir.

: Merhamet dileyen-in Darda zorda olanın Carına yetendir.

: Darılmayandır, Kıskanmayandır, bencilliği sevmeyen ve tasvip

           Etmeyendir.

: Kendisiyle ve Çevresiyle, Doğayla, Doğasıyla barışık olandır.

: düşmüşlerin Elinden Tutandır, Omuz verip kaldırandır.

: Mazlum-un, Günahsız ve Masum-un Yakasına sülük gibi yapışan Zalim

           Ve Sömürücünün yakasından tutup silkeleyendir.

:İyilik Yapmak İsteyen güzel gönüllü İyilik sevenlerin yardımcısı’dır,

           Bir olmak diri olmak ve İri görünenin adıdır Ğızır.

:Zorlukları Birlik Olup Aşan tüm Canların yol gösteren Azmi’dir.

: Engelleri Birlikte Aşıp bir Sel Misali Bereket ve Barış Sağlayanların,

            Kılavuzudur, karanlıklarda yol gösterendir.

: Boynu Bükük Olanların Yüzlerini güldüren hayata küsmüşleri hayata

             Döndürmenin adıdır.

: HIZIR: Mutlu edendir gönüllere huzur veren haneleri Bereketli kılandır.

: Senin ve tüm İnsanlık Davasıdır amaç ise Sevgi Barış hoş-görü-dür.

: İhtiyacı olana karşılık beklemeden verebilen dayanışma ve paylaşımdır.

: 73 Milleti bir nazarda görmek, Ayırım yapmadan İhtiyaca yete-bilmek,

              Barış ve huzur ile güç kullanmadan yaşam hakkı vermektir.

: Sahip Çıkan koruyan uyaran aman dileyeni Af-etmektir.

: Fakirleri, Garipleri, Dul Ve yetimleri açıkta, yolda belde koymayandır.

HIZIR: Vicdan Merhamet ve Vicdanlardaki, Dar günün Dostu olandır.

: Tüm eksikleri tamamlayan Adalet Eşitlik ve Hakkaniyet’tir.

: Âlemlerde ki, Yaratılmışlara Sahip çıkan İnsanlığın İnsan-ı Kamillerin

           İlmi Ledün (Tanrısal İlim-in) Aşısıdır.

: Dil, Din, İrk, Cinsiyet ve siyasi Ayırım gözetmeden yardımda ve her

           Anlamda Eşit davranandır.

: Hakkın Adaleti, Hz. Peygamber-in ahlakı, İmam-ı Ali’nin Hakkaniyeti,

          Hz Hasanın Barışı ve İmam Hüseyin’in kıyamıdır.

: Bir Defa Zalim olmaktan ise Bin defa Mazlum olmanın adıdır.

: Zilletle Yaşamaktansa İzzetle Ölmenin Adıdır.

: Tüm bu Hasletlere sahip olup ve her bireyin carına yetişendir.

: AK Sakallı ve Boz atlı Pir dır Ğızır.

: Genç Delikanlıdır, dinamiktir geleceğe umutla bakan ve görendir.

: Genç Kızdır, Evinin baş sorumlusu ve evladını Hakk üzere eğiten Barış

         Ve Sevgi üreten Öğreten Öğretmendir.

: İnsandır, İnsanlıktır, Evrensel Barışın Simgesidir, ülkesinde, Dünyada

         Barışın Adı ve Simgesidir.

: Kısaca Uyanan, Uyaran, İnsandır Ğızır. Hakk Muhammed Ali-nin Ahlakı İlmi sevgisi Barışı ve hoşgörüsü ve doğru yolu öğütleyendir.

: Şimdi Ğızır olma Zamanı, Boz Atlı ğızır Siz tüm Canlara, Birliği, Barışı, Gönül Güzelliğini, İmam Ali Cenabı Mürtezanın Hakkaniyetini, Hz. Ğızırın Bereketini, Birliğini ve Dirliğini Nasip eylesin.

 Anadolu-yu Alevi İslam İnanç ve Bereketine Kavuşturan Horasan Pirleri Ocak-zade Mürşit ve Pirlerin, Hz. Ğızırın himmeti Cümlemizin Üzerine olsun Gerçeğe hüü. Aşk İle.