BİZLER ALEVİ İSLAM İNANCINA MENSUP OLANLAR

  • 03 Ekim 2018, Çarşamba

Bizler Hakk Muhammed Ali yolu ve İnancına mensup olan Alevi Kızılbaşlar, Ehli-Beyt bendesi olan Mürşit Pir nasihati ile 1400 küsur yıldır ki, asimile olmadan bu güne dek geldik.Mürşit ve pirlerimiz yol önderlerimiz çok bedel vererek bu güne dek geldiler hala da vermekteler.

Bu, Mürşit ve Pirler asla, zalime, soysuza, hırsıza, Pirsize, yobaza, kısaca Din ve İman sahibi olmayana tabii olmadılar.

Onların bir meteliğine bile tenezzül edip özlerini satmadılar.

Ama bizim gibi düşünmeyene de asla hor bakmadılar, yani her İnanca saygı gösterdiler göstermeye de devam ediyoruz.

Hiç kimseyi renginden, ırkından, lisan veya şivesinden, hatta ben ateistim diyeni bile kınamadılar, kınamiyoruz.

    Ve Alevi İslam İnancında, Musahiplik Erkânı olarak bildiğimiz,  aynı zamanda Kur-an’ın birçok Ayetinde belirtilen. İslami yolun bu, yüce Erkânı ile Biz Aleviler, Bir-birleri ile Musahip Kardeş olanların çocukları dahi Bir-birlerini kardeş bilir ve asla evlenemezler.

 Bilmeden böyle bir yanlışa düşüp Evlenmek isteyeni evvela bilinçlendirip onlara İslam’ın ve Aleviliğin gerçeklerini anlatarak, caydırırlar.  

Aile büyükleri uyarılır, yeterince duyarlı davranmayanları düşkün veya müşkül halli ilan edip Mürşit siteminden geçirilirler aklandırılır ve topluma kazandırılır.

    Yani kısacası güzel canlar; Biz Aleviler Hazreti Muhammed Ve hazreti Ali’nin bu yüce yolunu böyle bilir ve sürdürmeye çalışırız birde sonradan icat edilmiş Mezhepsel fıkıhlara itibar etmezler, zaten İslam’a Mezhepler 350 yıl sonra girdi.

    Alevi İslam İnancı mensupları, Hazreti Muhammed ve İmam Ali Cenabı Mürteza’nın gerçek İslami yolunu sürerler.

Alevilik, Emevi’nin Vahabi Mezhep Fıkıhı doğrultusunda giden bir yol Değildir,  olması da düşünülemez.

Evet, güzel canlar aslında hepinizin bildiği, bu güzellikleri

Yazdık,  ama niçin yazdığımı sanırım sizlerde merak etmişsinizdir.

    Biz aleviler İslam’ın Gerçek ve öz müdavimleriyiz, Devam ettiricileriyiz Hakkın İzniyle öyle de kalacaktır.

    Diyoruz ki, Biz Aleviler, Annelerimizin dizinden tahrik olan soysuzlardan değiliz olamayız- Zira bizler İkrarlıyız.

Kız kardeşlerimizin saçından, onların her hangi bir azasından tahrik olan Emevi Vahabi Mezhepli de değiliz.

    Kucağımıza oturan Kızlarımızın O masum bedenlerinden de tahrik olup sonra ise tövbe eden şehvet düşkünlerinden de değiliz, zira bizler Hakk’a İkrar vermiş Ehli-Din bendesiyiz.

    Bizler 4 kapı 40 makam öğretisi ile Mürşidimize ve pirimize İkrar veren şehevi Nefse Nikâh ile tövbe eden Ve Yârin Yanağından Gayrisine Haram diyen Eline, Diline, Beline sahip, Ekmeğine, Aşına, İşine ve Eşitine (Eşine) Aşina olan Hakk yolunun yolcularıyız.

Bizler bu yolda Mürşit ve Pir makamında Cem Erkanında Harama El, Dil ve Bel pekliğine dair İkrar vermiş Hakk Yolu’nun

Yolcularıyız Son İmamımız hazreti mehdi’nin zuhuruna dek İkrarımızdan dönmeyen gerçek İslam İnancındanız. 

   1000 yıldır ki. Anadolu da Mürşit ve Pir ocakları bu yolu sürdürmekteler ve Ocak Talipleri, yani Mürşit ve Pire İkrar verip hakk yoluna girmiş ise onlar da O Mürşidin ve Pirin Evlatlarıdır bunun aksi yine sapıklıktır.

    Yani Biz Aleviler şunu anlatmak istiyoruz!

Bizim İslami İnancımızda Vahabi Mezhep gericiliği yoktur.

Vahabi Mezhep İnancı olan çok eşlilik yoktur, İslam Öncesi Sabii Din İnancı mensuplar çok Eşli oldukları doğrudur, O günün şartlarında Hz Muhammed-in İslamiyet-i döneminde de yaşanmıştır, Ama! Hz Muhammed-in en Büyük devrimi O gün Gerici Vahabi mensupluları ve çöl Bedevileri’nin En ağır Günahlarını Tarihe Gömmüştür!  Peki, Neydi bu?

Kız Çocuklarını Diri, Diri Kuma gömmeyi terk ettirmiş ve bunun ne kadar büyük bir günah olduğunu onlara kabul ettirmiştir.

    Bir Peygamber ki, Hatem-ül Enbiya (son Peygamber)

Ve bu Hatem-ül Enbiya Dediğimiz yüce Peygambere Atfedilen Bazı ağır sözler var ki, bir tanesi 9 yaşında bir kız çocuğu ile evliliği ve çok eşliliği asla kabul edilemez bir suçlama.

Bunu yapanlar ise asla İslam olamazlar.

Hz Muhammed Bir Hadisinde buyurur ki!

“Benim Ehli-Beytim göz açıp kapayıncaya dek dahi şirke batmamıştır günah işlememiş ve işlemeyecektir”

Ve şunu unutmayalım ki, Hz. Peygamber kendisi Ehli-Beytin ilkidir. Peki, niçin bunu Reva gördüler, amaç neydi?

Bedevi çöl Arapları ve yerleşik kabilelerde eskiden Kadın bile İpotek edilir gerektiğinde küçük kızlar rehin verilip alınırmış.

İslam’dan önce Arap yarımadası tarihini inceleyenler bilir.

    Ve bu sabi Din alışkanlıklarını Araplar asla terk etmediler,

Kendileri bu tür şehvet-perestliklerinin devam etsinler diye Peygambere ve Ehli-Beytine de yakıştırdılar. 

     Bu da İmam-ı Ali’nin ve Ehli-Beytin Hakkını yiyenlerin Sahte Hadis ve Lâin Muaviye’nin İslam-ı Vehabileştirmek için uydurduğu adi oyunlarından başka bir şey değildi.

     Bizim İnancımızda bu tür sapık düşüncelere sahip olan her kim olursa olsun, hatta Annesi ve Babası belli de olsa bizler, O tür sapık düşünen, uygulayan, haklı gösteren, ayrıca Yüce bir Peygambere mal edilen bu çirkin sapıklıklara uyanların,

Bu gün 6 yaşında ki, çocuğa nikâhı reva görenler işte bu Vahabi

Mezhep İnancına İnanmışlardır, kendi kızlarından tahrik olanlar, Annelerinin dizlerinin görünmesinden tahrik olanlardır.

    Ve 1400 yıldır Alevilere atılan iftiraların aslı yine kendi çarpık İnançlarından kaynaklandığı ve kendi iç yüzlerinin dışa vurulmuş halidir ki, bu gün gerçek yüzleri belirgin bir şekilde aydınlanmış oldu geçte olsa öğrenme fırsatı doğdu.

     Ve bizim içimizde ki, Alevi görünüp Ama Aleviliği Araç olarak kullanan guruba gelince.

Gerçek İslamın, Alevi İslam İnancı olduğu gerçeğini kabul etmeyenler şimdilerde Alevilik diye Şamanizm’i Alevilik gibi göstermeye başladılar Dikkat edilmesi gerektiği için bir uyarı niteliğinde olsun diye yazmak gerekti. 

Eline, diline, Beline sahip olmayan ve bunları sadece dilleri ile Telaffuz edip ama aslında Ahlaki hiçbir güzelliği uygulamayan bu kişilere bizler yol düşkünleri olarak bilir ve öyle deriz.

     HAKK MUHAMMED ALİ BİZLERİ HER İKİ GURUPTAN UZAK EYLESİN, EHLİ-BEYTİN KERVANINA DÂHİL EYLESİN.

HİZMETLERİMİZİ VE CEMLERİMİZİ KIRKLAR CEM-İ EYLESİN...