KUL HAKKI

  • 31 Ocak 2019, Perşembe

                         

     Hz. Muhammed-e sordular! Ya Muhammed İslam Nedir?

Cevap: Yüksek Ahlaktır. En Yüksek ahlaktır. En yüce ve en yüksek ahlaktır Diye buyurdu...

Kur-an-ı Kerim şöyle buyurmakta!

“Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin.

İnsanların Mallarından bir kısmını bile, bile günaha girerek yemek için Onları Rüşvet için Hâkimlere (Rüşvet olarak) vermeyin” (Bakara 188)

     Bir başka Meal ise aynen şöyle der!

“Hiç biriniz batıl bir şekilde haksız olarak bir diğerinin malını yemeyiniz. Mubah (helal) olmayan yollarla birbirinizin mallarına şekil vererek,

Mesela kumar, sirkat (hırsızlıkla) veya Rızası olmadan alarak veyahut Rüşvet şeklinde hiçbir şey yemeyin.

   Keza kendinize haksızca haklar teşkil ettirerek halkın malını kendilerine tahakküm ederek bir kısmını elinden alıp bile bile günah işlemeyin ve haram yemeyiniz.

Bu Ayetlerde ki, anlatımların kul hakkı hakkında olduğu bilinmesine rağmen ben İslam İnancı üzere amel ediyorum diyen kaç kişi bu Ayetten Yalancı şahitler toplayarak yahut yalan yere yemin ederek veya hâkime rüşvet vererek hakkınız olmayan bir şeyi kazanmış gibi sahiplenip yemeyin. Ve bu malları zimmetinize geçirmek için hâkimlere koşmayınız”...

haberdardır, kaç kişi okuduğu bu ayetlerin izinden yürüyor sormak isterim, acaba okuyanlar yolun gereğini yapıyor mu?

     Kur-an Buyurdu ki, Ey İnsanoğlu; İnsanoğlu-nun yaradılışında ve Kur-an-ın yazılışında, her şey yeniden okundu ve her şey yeniden yaratıcınız tarafından, İnsanoğluna ayan edildi.

 Yaratan Rabbiniz, Kur-an-ın Oku Emri ile evvela kendinizi tanıyın, Kâinatı Tanıyın ve yaşadığınız evreni tanıyın buyurdu.

İyi’yi kötüden, doğruyu yanlıştan, Hakkı batıldan ayırmak için...

Doğruluk ve dürüstlük yolunu apaçık ortaya koymak için... Aklın ve vicdanın önünü açmak için... İyilik ve Adalet arayan vicdanları uyandırmak için... Katı geleneklerle dondurulmuş İnsanlık dimağını açmak için Merhamet sahiplerini harekete geçirmek için...

     “Bütün bunlar için Kur-an işte bu sayılı günlerde, bu malum günlerde inmeye başladı”.

 Yüce Allah buyurur ki, Ben İnsanoğlunu özgür bir İrade ile Eşref-i mahlûk! (Yücelerin yücesi) olarak yarattım.

Bu yücelik İnsanoğlu Eline, Diline, Beline sahip olduğu sürece devam edecektir. Bu konuda Kur-an buyurur ki,

“Ey İnsanlar! Öksüzün, kimsesizin Mallarını verin, onların Mallarına göz dikmeyin, Onların mallarını kendi malınıza katıp yemeyin sağlamını kendinize çürüğünü de, onlara yani başkasına vermeyin” (Nisa 2)

       Ey İman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, batıl(haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir.

(Nisa 29)

       İftira, Alay, arkadan çekiştirme, kötü lakap takma, sui zan, kusur arama, gıybet gibi günahlarda İnsanların manevi şahsiyetlerine zarar veren, kul hakkıyla ilgili günahlara örnektir.

Bu tür Kul Hakkı İhlallerini önlemek için ise Yüce ALLAH şöyle buyurmaktadır:

“ey İman edenler! Dedikodudan sakınınız. Çünkü dedikodu günahtır. Bir birinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin Aleyhinden konuşmasın. ALLAHTAN korkun. Şüphesiz ALLAH, tövbeyi kabul edendir, esirgeyendir. (Hucurat 12)

    Yukarda Zikredilen Ayetlerde açıkça görülüyor ki, Yüce Allah Kul Haklarına kesin bir emirle sadık davranılmasını emretmektedir.

Her ne suretle olursa olsun İnsan Haklarına tecavüz edip onlara haksızlık edenler, Cenabı Hakk Katında Zalimler olarak ad-edilmektedir ki, Cenabı ALLAH Kur-an-ı Kerimin birçok Ayetinde onları Şiddetle yermiş ve onları çok büyük Azaplar hazırlandığını bildirmiştir.

     “Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür” (Ali İmran 151)

“Zalimler için yardımcılar yoktur” (Bakara 270)

       “Biliniz ki, ALLAH’IN Laneti Zalimlerin üzerinedir” (ali İmran 192)

Kur-an-ı Kerim’de Kul Hakkı ile ilgili ve Kullar arasındaki, adalet Esaslarını tespit eden birçok Ayetten sonra:

       “İşte Bu ALLAH’IN hudududur, ona tecavüz etmeyin” (Bakara 229)

Mealinde İlahi İkazlar gelmektedir. Demek ki, kul hakkını yemek ALLAH’IN hududuna tecavüz olarak kabul edilmektedir.

   Hz. Muhammed a.s. Kul Hakkı ile ilgili birçok hadiste detaylıca bahsetmektedir, “İnsanlara Merhamet etmeyene, ALLAH Merhamet etmez” diye buyurmaktadır. (hadis)

     Diyen Bir Peygamber düşünün ki, Kamil İnsanı şöyle tanımlamıştır!.

Hiç kimse kendisi için beğenip istediğini, Din Kardeşi, komşusu için de istemiyor ise ve komşusu onun kötülüğünden emin olmadıkça o kişi olgun ve Kamil İnsan olamaz.

     İslam denilince onun Elinden Dilinden ve Belinden Emim olunan yani; kimsenin Zarar görmediği kimsedir, Diye buyurmuştur.

     Hz. Peygamber buyurur ki; Kul Hakkı Din İman ve İslam kadar kutsaldır,

Asla dokunulamaz, Kul hakkını İhlal edenler Müflistirler diye buyurur.

    Müflis kimseler kimlerdir diye soracak olursanız açıklayayım der!

Benim Ümmetimden Müflis O kimselerdir ki!

Beşeri dünyada İbadetlerini, oruçlarını, Yapıp ederken bunun yanında Öyle günahlar işlemişler ki!

    Kimilerinin kanını akıtmış, kimilerin hakkını yemiş, mal ve mülküne el koymuş, kimine zina etmiş ve kimilerine de zina iftirasında bulunmuş, Yalan, gıybet, kin kibir buğz ve adavet ne dersen her tür çirkeflikte bulunmuş Ama!

Dünya da kendilerine haksız bir saygınlık kazandırmış olanlar var ya, onlar Hakkın huzuruna yüzü kara varacaklar ve onların yeri ebedi Cehennemdir diye buyurur.

     EVET, Güzel canlar! Âcizane görüşüm Der ki,

1400 küsur yıldır Alevilere ve daha nice halklara edilen katliam, soy kırım,

Sürgün, Tecavüz, mala mülke haksız yere el koyma, yakma yıkma ve işkence korku tehdit veya toplu sürgünlerin hesabını göz önünde bulundurup düşünecek olursak eğer, söylemeden edemeyeceğim!

    1400 yıldır Bize dayatılan İslam değildir.

Ve insanlara Vahabi Mezhebini din diye yutturanların hali ne olacaktır?

    Bu Mezhebin tüm İçtihatlarını Kabul etmeyen Ehli-Beyt Evladının gördüğü onca zulüm, katliam sürgün Soy kırımlar ve onca Karalamalar

Günümüze dek ellerinden alınan Hakların Hesabını kimler verecek?

    Ve bu gün Kur-an-ı, İslam-ı, kendi menfaatleri icabı ayaklar altına alan Müflislerin akıbeti Ne olacak?

1400 yıldır edilen zulümlerin, katliamların, sürgünlerin, İftiraların, yakılmaların ve tüm yenilen Hakların Ellerinden Zorla alınan mal ve mülklerin, kısaca tüm Haklarınızı Helal ediyor musunuz?

     Etmediğimizi biliyor ve derim ki, Aslında hiç Devlet’te İslam üzere yani! Hz. Muhammed-in gerçek İslam İle yönetilmiyor. 1400 yıldır ki, kandırılmışız.

     Ve Hala da Kandırılarak, bölerek, Şantaj veya tehditle İdare edilmeye çalışılmakta olan bir Zihniyet ile yönetilmekte olduğumuz asla unutmayalım ve çok dikkatli olmalı tahriklere kapılmamalıyız!.

       Hz. Muhammed-in en Başta söylediği İslam-ın Tanımı, en yüksek ve en yüce Ahlak ise Eğer!

1400 yıldır İslam-ı araç edip kullananlar İslam Değiller ve Peygamberin deyimi ile Ahlaksızlık etmiş oluyorlar...

 

TEK DİLEĞİM ODUR Kİ, DUAMIZ BUDUR Kİ?

ALLAH-IM: Mal verdiğin zaman, SAADETİMİZİ.

KUVVET: verdiğin zaman, AKLIMIZI.

İKTİDAR Verdiğin zaman, BASİRETİMİZİ.

BELA: verdiğin zaman, İMANIMIZI.

NİM MET VE BEREKET: Verdiğin zaman, CÖMERTLİĞİMİZİ.

GÜZELLİK: verdiğin zaman, İFFETİMİZİ.

ZORLUK: verdiğin zaman. SABRIMIZI. VE metanetimizi bizden alma

EY Yüce Allah-ım.

    Tüm Dünya Kardeşçe Barış ve dostça yaşamalı Tüm İnsanlar Kardeşimiz olmalı. İyilik yapmak ALEVİ İslam da ki ilk hedefimiz olmalı.

Sevgi saygı ve dostça yaşam İLKEMİZ OLA.

HAKK MUHAMMED ALİ BAŞ, HIZIR YOLDAŞIMIZ OLA AŞK İLE HÜ...