ANNE

  • 10 Mayıs 2018, Perşembe

Bu günkü sohbetimizin konusu Anneler günü olması nedeniyle Anne.

Evvela Siz Annelerin Şahsında bu hayatta olan tüm Annelerin Anneler Gününü kutlar Tüm Günlerinizin Bayram tadında olmasını temenni eder,

    Annelik Sıfatı Taşıyan Annelerin Ellerinden öpüyor,

Ve En Sevdiğiniz Evlatlarınız olduğunu bildiğim için, Tanrım Evlatlarınıza Zihin açıklığı Sağlık ve Bereket nasip eylesin diyorum.

    -Yaratan-ın sıfatı ile Rahim;

“Allah’ın güzel isimleri vardır O halde Allah’a O güzel İsimlerle Dua ediniz (Araf 180 ayet)

“İster Allah deyip Dua edin İster Rahman veya Rahim hangisi ile Dua ederseniz edin Onun Güzel İsimleridir.

Hani Hep deriler ya Kadın Erkeğin Eğe kemiğinden yaratılmıştır diye!

İşte buradaki mesajı iyi algılamak lazım?

Ya da, Yaratan-ın Mucizesi midir Kadın?

    Bence ikincisi daha bir önem kazanmakta; kadın-ın eğe kemiğine benzetilmesi aslında koruyucu olduğu içindir! Biraz daha açıklarsak eğe kemiği kalbi koruyandır nefes alınmasına en büyük desteği verendir.

    Eğe kemiği akciğeri ve kalbin önemli koruyucu kalkanıdır nefes aldıran hayat veren bir konumdan dolayı bu benzetmeyi yapmışlardır.

Ama bana göre Kadın Yer yüzüne Allah-ın en büyük mucizesidir Ve Verdiği Nimetleri iyi kullananlara daha büyük nimetler verendir Anne.

   “O sizi bir tek nefisten yarattı ve eşini de ondan var etti” (Zümer /6)

“Ey İnsanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden bir çok erkek ve kadın türeyip yayan Rabbinizden sakının (nisa/1)

Söz konusu Ayetlerde geçen nefisten mana nedir? Nefis, can, Ruh, zihin, Hayat, canlı varlık, yaşayan yaratık, İnsan, şahıs fert, cevher, tabiat, kişisel hüviyet zat gibi çok farklı anlamları içeren kavramdır.

    Tefsirler buradaki nefsin hz. Âdem ile ilintili olduğunda ittifak ederler.

Ancak, Nefis Hz. Âdem-in şahsını mı, yoksa onun da yaratıldığı özü Cevheri-mi işaret etmektedir?

    Âcizane fikrim O,dur ki, İsa’yı Babasız doğuran Meryem Ana bize Bir Mesaj vermektedir.

“Size kendi Nefislerinizden kendisiyle huzura kavuşabileceğiniz eşler yaratıp aranıza sevgi ve rahmet koyması onun delillerindendir” (Rum s. 21)

    “Allah, sizin için kendi nefislerinizden eşler yaratmış ve kendi eşlerinizden size oğullar ve torunlar vermiş, sizi ter-temiz azıklarla donatmıştır”. (Nahl /72 s)

    VAHDET-İ VÜCUT’UN EHN AÇIK GÖSTERGESİ! Bir bayanın Çocuğunu Dünyaya getirmesi olayıdır?

Anne her türlü cefaya rağmen koruyup kendi öz bedeninden bahşedip besleyen kendinden evvel bedeninde taşıdığı evladının beslenmesine öncelik tanıyan kanından kan canından can veren ve nihayet üflenen Ruh ile vakti saati dolduğunda Acısını mutluluğa dönüştüren Anne Âdeminde Annesidir bence. Ve Nuh a.s.ı tufandan kurtaran da Anne’dir. 

    >Her doğum yapan Kadın Anne-midir?

Anne evvela çok iyi bir öğretmendir, sevgiyi Barışı hoş-görüyü ve dürüst olmayı öğrettiği sürece elinle koymadığını alma yavrum,

Sana ait değilse rızalık ilkesi ile al veya bedelini öde öyle al ki, gönül kırmayasın. Saygın olursan sevgi görürsün evlat derse Anne’Dir.

    Dili ile kırıcı olmaması için gerekli tüm bilgileri evladına vermiş ise eğer O Annelik vazifesini yapmıştır,

Ve evlat büyüyüp ergenlik çağına erip helal Zürriyet elde edip Hakkın gerçek erleri katarına ermişse O Anne Hz. Fatıma katarında olup hz Resulün de Şefaatine Nail olan Anne olur İnşallah.

    Deyim yerinde ise her canlı üremek açısında doğum yapar ama her doğuran Anne değildir hiç dikkat ettik mi! Öyle hayvanlar var ki, yavrusu için her türlü tehlikeyi göze almakta ölümü bile hiçe sayan Anneler vardır.

Bir orman yangınında, itfaiye erleri bir civciv sesi duyarlar yerde bir yuvada ama Anneleri üstünde sıcaktan kavrulmuş vaziyette ama altında ki Yavrular sıkılan suyunda tesiriyle yanmaktan kurtulurlar.

    Konumuza dönersek Ailede Eve Helal Aş ve Helal kazanç girerse ve Ana Rahmindeki cenin de Helal ile beslenirse O evlat Allah-ın inayeti ile Eline Diline ve Beline Sahip olur.

Anne’nin öğretisiyle de, Eline diline Beline Sahip olup Ekmeğini kendi alın teri ile kazanıp sofrası açık olur.

Toplumsal ahlak’a ve Etik kurallara sahip olup başkasının Emeğine saygı duyar ve toplum nezdinde saygın bir kişi olur.

    Bir Evladın İlk yetiştiricisi ANNE’DİR.

Çünkü evlat evvela Annenin yansımasıdır. Bahsettiğimiz gibi Eve giren Aşın helal olması da dâhil söz de helal söz olursa sevgi, saygı Hakkaniyetli bir haneden yetişen evlatlar hem paylaşımcı olur, eşitlikçi olur,

 

Şunu asla unutmamalıyız!

Her Doğum yapan kadın Asla Anne olamaz, çünkü Evlat evvela Anne’nin sonra da Baba’nın Yansımasıdır, onlar huzur ile yaşar ve her kesim ile Barışık yaşarlarsa ve Evlat ilk Ahlaki dersini onlardan alırsa, aç gözlü yetiştirilmezse onu kimse doğru yoldan saptıramaz.

    Evladın Hatası Ataları’nın hatasıdır! Bilinmelidir ki, daha yeni hayatı tanıyan çocuk Anne’nin ağzından çıkan her sözü ve Beden davranışını örnek alacaktır, sigara içiyorsa inanı ki o sigaraya özen gösterecek Babanın her küfrünü ve Sigarasını, içkisini kendinde bir heves olarak algılayacak sonrasında ise gerçek bir tiryaki olması işten bile değildir.

   Anne odur ki, evladını Hakk yolunun yolcusu edebilsin, İnsanlık Uğruna, Hakk ve Adalet uğruna Sevgi saygı, hoş-görü üzere evladını yola salan Annelerin Anneler günü Mübarek ola.

   Hakk Muhammed Ali Yar-u yardımcıları ola İnşallah.