HAZRETİ İMAM ALİ (A.S.) KADISI HARİS OĞLU ŞÜREYH'E YAZDIĞI MEKTUP

  • 30 Mayıs 2017, Salı

HAZRETİ İMAM ALİ (A.S.) KADISI HARİS OĞLU ŞÜREYH YAZDIĞI MEKTUP

                                                    (ÖNEMLİ NOT)

İmam Ali Cenabı Mürteza’nın Haris oğlu Şüreyh’e yazdığı bu mektup günümüz İnsanlarına bir hatırlatma ve mesaj olur düşüncesiyle kaleme aldık faydalı olur ise vesile olduğum için ne mutlu bu fakir kula olur inşallah diyerek yazdık.

Emir-el Mumi-nin İmam Ali (a.s.) Kadısı Haris oğlu Şüreyh’e yazdığı mektuptur.

Haris oğlu Şüreyh kadılığı döneminde seksen dinara bir ev satın almıştı.

Müminlerin Emir’i İmam-ı Ali bunu duyunca huzuruna çağırttı ve sordu!

 ”Seksen Dinara ev satın aldığına senedini yazdırıp şahitlere imzalattığına dair Bana haber geldi.” Dedi. Şüreyh, “Evet böyle oldu.” Diye tasdik edince,

   Hz. İmam ona manalı bakarak şöyle dedi: Ya Şüreyh! Pek yakında, yazdığına bakmadan, delilini sormadan oturduğun evden çıkarıp seni malsız – mülksüz kabrine teslim edecek biri gelecek.

Bak Şüreyh, bu evi sakın kendi malından başka bir mal ile ya da helalinden Kazandığından başka bir şeyle almış olmayasın. Eğer böyle ise, Dünyada da Ahirette de hüsrana uğramış olursun.  Evi aldığında senedini yazdırmak için bana gelseydin, ben sana öyle bir senet yazardım ki, onu almak için bir dirhem dahi vermeye rağbet etmezdin. Benim sana vereceğim Senet şöyledir.

Aldatıcı fanilere komşu olan ve felaket Mahallesinde bulunan bu evi;

Zelil bir kul, ölüm yolculuğuna koyulmuş olan bir kimseden alınmıştır.                                         

Bu ev, dört duvarla sınırlanmış: Birinci sınır Afetlere, İkincisi musibetlere, Üçüncüsü, İnsanı helake götüren arzulara, Dördüncüsü de İnsanı azdıran Şeytana dayanır. Bu evin kapısı da buradan (dördüncü duvardan) açılır.

Bu evi arzusuna kapılıp aldanan biri; Eceli gelip çatan birinden, kanaatkârlık

İzzetinden çıkıp, helak ve istek batağına düşme pahasına satın almıştır.

 Ve bu Muamelede müşterinin başına geleceklerin sorumlusu;

Padişahların bedenine hastalık veren, zalimlerin canını alan, Kisra, Kayser, Tuba (Yemen Sultanlarının Lakabı) Himyer (Seba kavminin melikleri) Firavunlarının saltanatını yıkan, malı kat be kat yığıp, yapılar bina eden, sağlamlaştıran, yüceltip süsleyen, Malı toplayarak Stok eden, zannınca Evladına miras bırakanların hepsini hesap gününde, sevap ve azapları için toplayacak olan kimsedir.

O günde İş bitip kesin hüküm verilecektir:

 “İşte orada ba-tılla amel edenler hüsrana uğrayanlar olacaktır” (müm’in/78)

Heva ve hevesinin esaretinden ve dünya bağlarından kurtulmuş akıl, buna şahadet eder. (el Email s 78, Şeyh saduk tezkiretlül havas, s. 185)

Biharü-l Envar, c 17, s. 77, meclisi.

Kaynak

NEHC-ÜL BELAGA.