ALEVİLİKTE YOLA ALMA ERKÂNI 2

  • 07 Haziran 2018, Perşembe

               ALEVİLİKTE YOLA ALMA ERKÂNI {2}

ALEVİ İNANCINDA 14 NESNENİN AÇILMASI:

Alevi İslam İnancında, yola alınmadan 12 nesnesi bağlanan yol evladı,

Rehber tarafından takip edilip denetlendikten sonra, Pir onları sorgular 12 nesne’nin niçin ve ne amaçla bağlı olması gerektiği sorusu sorulur.

    Verilecek Cevap yeterli olması halinde bu genç canlarımız kurbanları ile Anne, Baba ve yakınları ile Birlik Cemine girerler.

Ve bu Birlik Cem-inde, genç kuşağın o Cem de ilk alması gerekli olan ise 14 nesnenin açık olmasıdır.

Alevi İslam İnancının olmazsa olmazlardan olan 12 nesnenin neden bağlanması gerektiğini geçtiğimiz Perşembe Cem İbadetimizde detaylıca anlatmış ve sohbetimizi de hem Alevi İslam sitesine hem de, kendi sayfamda yayınlamıştım dileyenler tekrar okuya-bilir.

     Bu Erkanların uygulanıp uygulanmadığını tayin edilen Bir Rehber yapar ve kontrol eder ve Pir ile Mürşidi haberdar eder.

     Bu gün İse açık olması gereken, 14 nesne nedir? Niçin açık olması gerek? Kısaca ve dilimizin döndüğünce bu açıklamayı sizlerle paylaşacağız edilen tüm hizmetleri Hakk, Muhammed, ALİ, Ulu dergâhında kabul eyler İnşallah.

     ON DÖRT NESNANİN AÇIK OLMASI  

1= SOFRANIZ Açık olsun: Sofranın açık olması İmam-ı Ali Cenabı Mürteza’nın Kerameti’dir. İmam-ı Ali komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir hadisine uygun olarak en yüce İnsan ihtiyaç sahiplerine yardım edendir demek istemektedir.

     Anlatılır ki, bazı kimseler İmam-ı Ali (a.s.) yanına gelirler “Ya Ali bize bir keramet göster görelim” dediler.

Hazreti İmam Ali buyurdu! “Kamber’im Sofrayı ser” dedi. Onlar Ya ALİ bizim karnımız tok biz sizden Keramet istedik derler.

   İmam Ali (a.s.) buyurdu! “Kamberim ZÜLFEKAR-I getir bunlara Keramet göstereyim” der. O zaman gelenler İmam’ın heybetini görünce anladılar ki, Asıl Keramet Sofra açıklığıdır ve İhtiyacı olana vermek gönül Kabesi’ni yapmaktır.

2= KAPINIZ açık olsun: Zira dostun kapısı Dosta açık olmalı Gönül kapısı ise Rabbe ve gerçek dostlara açık olur.

   Gelen Misafir Tanrı Misafiridir İzzet ve Hürmet ile hizmet edilmeli,

Hz. Muhammed (s.a.s.) İmam-ı Aliye buyurdu ki!

Ya ALİ, gelen konuğu hoş tut, Bir kişi’nin Evine Misafir gelirse kendi kısmetini beraber getirir. Evden gittiği vakit ise Ev Sahibi’nin bil cümle günahlarını beraber götürür. Hakkın Emriyle ve Ev Sahibi’nin, İtikadıyla O günahlar Suya karışır gider Derya’yı ummana ulaşır, Denizlerin suyunun tuzlu olması ondandır Buyurmuştur...

3= GÖNLÜNÜZ açık olmalı: daim güler yüzlü olmak, Hakkın en güzel sıfatındandır asık suratla dost karşılanmaz, sana dostane gelen, yaklaşan biri olsa da, asık surat görünce geldiğine bile pişman olacağı kesindir, o nedenle hep güler yüz ve tebessüm en güzel sıfat’tır...

4= DİLİN Açık olmalı: Ama Hakkın tüm güzel ameli söylemlerine, Zira kişi her dem Hakk Muhammed Ali’yi 12 İmamları, 14 Masum-u Pakları Ve 17 Kemer-Bestleri Dili İle Zikir ve Teşbih eylemeli, Hakk Ve hakikate uygun konuşmalı, tatlı Dilli olmalı, İrşad edici olmalı kırıcı olmamalıdır...

5= HULKİ Açık olmalı:  güzel canlar Hulk; huy tabiat ve yaradılıştan gelen haslet anlamında olup seciye cibilliyet veya daha sonra edinilen Ruhi ve Zihni hallerdir. İşte bu güzelliklere sahip olan zat güler yüzlü olur sabırlı ve barışçıl olur, darılmaz, küsmez, su gibi arıtıcı olur, ona danışan her bir müşkülü çözücü olur, sakin mizaçlı olur...

6= LÜTFU Açık olmalı: Lütufkâr olmalı, İhtiyacı olanın yanında olunmalı Fakiri Fukarayı gözeten olunmalı, Ama bir elinin verdiğini diğeri bilmemeli. İmam ALİ Cenabı Mürteza Hazretleri yardım ettiği kişilere genelde gece gidermiş (Şah-ı Velayet’in Şahadetinden sonra gözü görmeyen biri şöyle der. Üç gündür açım her akşam alaca karanlıkta biri bana erzakımı getirir bırakır giderdi. Ve hep aynı zamanda gelirdi. Tarif eder ki, İmam-ı ALİ cenabı Mürtezadan başkası değildir...

     “LÜTUF: aynı zamanda Değer veren, Önem ve birinden gelen İyilik, kayra anlamlarını da içerir”

7= KEREM-İ Açık olmalı: Mürüvvet sahibi olmalı, Bağışlayıcı ola, verdiğini gönülden vermiş ola, İkram da cömert ola.

   “Zira Kerem-kani olan yüce Allah’ın zati Sıfatlarından olan ve anlamı ise Bağış olarak Verme Bağışlama ve İkram Anlamlarına gelir”.

8= SEHA-SI Açık ola: Manasından da Anlaşılacağı gibi, kerem sahibi Cömert ve Eli Açık olmalı Hakk Muhammed ALİ ye mensup yol içinde,

Tariki Müstakim, yani dos-doğru olmalıdır...

9= ELİ AÇIK OLMALI: Dikkat Edelim Eli Açık olmak Müsrif ol manasına değil, gerektiği yerde cömert olunur tabi ki ama desinler için değil, müsriflikte değil el verdiğince gücümüzün yettiğince bu yüce yola hizmet amaçlı hizmet şartı ile eyvallah deriz...

“Hazreti İmam Ali a.s.-den birisi bir miktar Ekmek ister, İmam Ali Kamberim bu şahsa Ekmek ver deyince. Kamber; Ekmek Sofrada der,

Hz. Ali O zaman sofra ile ver der. Kamber; Sofra Deve’nin üstündedir, der, Hz. ALİ efendimiz, O zaman Deve ile ver der.

Kamber bakar ki, sıra kendisine gelecek, zira Kamber kendisi de Devenin üstündedir. Ve Deve ile birlikte Sofrayı O şahsa verir...

10= GÖZÜ AÇIK OLMALI: Gözü açık derken açık-göz olmalı ama Gönül gözü de açık olmalıdır. Baktığı yere ibret ile bakmalı Mana Âleminde seyretmeli, Hakkın Hikmetini ve Kudretini Tüm Âlemde görmeli, bir Ayet şöyle buyurur, “ ne yana dönerseniz dönün ALLAH’IN Veçhi oradadır” İmam Ali a.s. Ben görmediğim ALLAH’A inanmam ki, diye buyurur. Yani Güzel canlar Baktığımız cihete Hakkı görmüyor ise kişi, o zaman sakat’tır onun işi...

11=KULAĞI AÇIK OLMALI: Hak olan her güzel sözü işite, kendisine nasihat olarak bile ve kendisinden sonra Yol ehline nakletmiş ola ki,  yol unutulmaya.

Ve Cenabı Hakk’dan gelen Nidadan Pay Ala ki Hakkın Doğru Yolu unutulmaya...

12= ALNI AÇIK OLA: yani doğru yola gide yol İçinde dürüst ola evvela Yolun İcaplarına sonra kendisine, Mürşidine ve Pirine yanlış yapmaya, utanıp yüzü kızarmaya yanlışlardan dolayı Düşkünlük derecesine düşmeye, Hakk Muhammed Ali Yolu İçinde Bir Can Düşkün olursa onunla birlikte diğer Musahip canlar da Düşkün olur Bilinmiş ola...

13= KADEM-İ AÇIK OLA: Kadem adım anlamına gelmekte.

Yani davet edilen yere muhalefet etmeye hakk için sürdürülen güzelliklerden kaçınmaya, eğer gidiş doğru değil ise muhalefet edip gitmeye, istenilmeyen yerlerde görünmeye...

14= YAHNİSİ AÇIK OLA: Yahni pişirilmiş Aş anlamındadır, pişen kim ola tabii ki can taliptir, talip Mürşit elinde pişmiş ise sıtk-ile ikrar vermiş ise yani ocak denilen Mürşit evinde ocağına pişmiş ise O talip muhkemdir eğri yol almaz, evliyanın eteğini bırakmaz, muhkemdir O, kimse onu yolundan döndüremez.

    Hakk Muhammed Ali Ve ehli beyti bizleri özü sözü güzel olan taliplerden eylesin Yüce Rabbim birliğimizi daim eylesin. Bu birliği bozmak isteyenlere fırsat vermeyip menzillerini kesik eylesin inşallah...

 

Güzel Canlar Ehli-beyt yoluna Gönül veren Alevi İslam İnancına mensup Can Taliplerin geleceği olan Gençlerimizin evvela bilmeleri gereken 12nesnenin bağlı olması ve niçin bağlanmalıdır, mealindeki sohbetimizi geçen Perşembe Cem İbadetimizde sohbet bölümünde anlatmıştık.

    Bu gün ise 14 nesne’nin Açılması niçin neden anlamları ile siz güzel canlara sunduk, eksiğimiz olur ise Rabbim tamamına erdirsin inşallah, yüce Rabbim ve 12 imamlar yardımcımız ola gerçeğe hü...

         NOT

    Bayram sohbetimiz ayrıca sitemizde yayınlanmıştır

Tüm Cem Evi ve Seyyid Evlatları’nın dikkatine

Hakk Muhammed Ali Hürmetine 

“ALLAH KABUL EYLESİN”.