ALLAH DOĞA VE GAYB İLMİ

ALLAH DOĞA VE GAYB İLMİ

  • 12 Nisan 2017, Çarşamba

    Günümüzde kimi çevreler veya kişiler, Allah-ı Kur-an-ı Peygamberleri ve Kur-an da, müjdelenmiş Hak İmamlarını ve İlahi kerametlerine, İlahi Mucizelere rağmen, cahil halkın hala bazı kişileri adeta bir peygamber gibi, bir Veli veya Ermiş gibi tanıtılmaları, anlatılmaları kabul edilemez bir cehalet örneğidir.

      Daha açık anlatmak gerekirse günümüzde kimleri kendilerine bir paye çıkarmak veya menfaatleri uğruna dini İnancımız dâhil her bir değerimizi kullanır oldular.

      Cahil ve Mezhep, şeyh-i bağlılığı olan halk ise bunlara kayıtsız inanıp her dedikleri doğruymuş gibi inanmakta.

Bu ve gerici halk günümüz sahtekârlarını, hırsızlarını, Irz düşmanlarını dahi bir ermiş gibi görmeye başlamış durumda.

      Yine kimi sözde öğretim görevlileri dahi peygamberleri ve Hakk İmamlarını öyle bir anlatıyorlar ki, sanki Peygamber veya Hakk İmamlar, Diğer halk gibi her türlü suç-u ve yanlışı yapmış ve sonra gerçeği görmüş ve tövbe etmişte, ALLAH’TA onları Af etmiş ve Peygamberlikle mükâfatlandırmış gibi, panellerde konuşanlar var.

     Ve bu Panelistlerin İsimleri’nin başında Prof veya doç yazılanların varlığından bahsediyorum, bu kişilerin de, kayıtları elimizde bulunmaktadır.

     Haddimi aşarak derim ki, aslında en büyük cahiller bunlardır işte.

Halkı bile bile yanlışlara sürükleyen ve okumalarını engelleyen, sorgulama ve bilene danışmayı bu sözüm ona okumuş Cahiller engellemektedir.

Bu okumuş âlim geçinen Ebu cehillere Kur-anda birkaç Ayet ile Cevap vermek iyi olur düşüncesi ile deriz ki, bakınız Kur-an size ne Cevap veriyor okuyun ve ibret alın.

      “Allah’ın kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği vermiş olduğu hiç kimse’nin, İnsanlara “Allah’ı, bırakıp, bana Kulluk edin” demesi yakışmaz” (Al-i İmran 79)

***bu Ayet’te Hz. İsa Mesih a.s de İnsanları kendisine tapmaya davet etmemiş ve kendisi’nin Allah’ın bir Kul ve O,nun elçisi olduğunu hatırlatmıştır daima:

Mesih de, Allah’a yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi ) Melekler de, Allah’a kul olmaktan asla çekinmediler…

***Bakınız Bir Başka Ayet’te ne diyor bizlere;

“Oysa gaybı bilendir, kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz, ancak elçileri (Peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtiği) kimseler başka”…(nisa 172)

***Bakınız, Peygamberlerin seçkin birer “kul” olmaları onların Allah’ın izniyle geçmiş, gelecek ve şimdiki zamana ait gaybi olaylardan haberdar olmalarına asla engel değildir:

***yukarıda Ayet’te naklettiği gibi Peygamberlere Vahye-dilen gaybi bilgiler sadece onların razı olduğu Veliyullahlara yani Hakk İmamlarına verilmiştir.

***Hazreti Muhammed Bir Hadisinde buyurur; Ali bana Harun’un Musa’ya yakınlığı derecesindedir.

Ve benim Ehli-Beytim Nuh’un gemisi gibidir kim O gemiye binerse kurtuluşa erer, her kim onları tek ederse helak olur, demiştir…

***Ve geldik bu güne kendisini Din maskesi takan sahte Din tacirleri Birilerine yarana bilmek ve menfaat için sahte Müslümanları bile velilik mertebesine yücelte-biliyorlar…

***işte asıl sahte dinciler ve hatta dinsizler bu gibi dengesiz ve kendilerini Ulema sananlardır…

***Allah bizleri bu gibi sahtekârlardan korusun İnşallah…