ALEVİLİKTE YOLA ALMA ERKÂNI

  • 31 Mayıs 2018, Perşembe

Alevi İnancında Aile bireyleri içinde Anne ve Baba, En kutsal olanlarıdır.

Bu nasihat Bize Hz. Peygamberimiz ve Veli-yyullahımız İmam Ali den bir miras gibidir adeta.

    Ve Anne ve Baba’nın vermiş olduğu hayat dersleri içinde En önemlileri Ahlaki boyutta olan Ders şeklinde ki, Nasihatleri’dir.

    Bizler Bunlara Evdeki, Ahlak profesörleri de diye-biliriz.

Aile Bireyleri içinde yeni yetişecek genç, geleceğinde saygın bir bireyi olması için evvela kendisi saygın olmalı ki saygı görebilsin, şiarı ile yetiştirilir, sevgi, saygı, hoş-görü, dostluk, iyilik üzerine gerekli ne varsa öğretilir ve Ocak Pirleri tarafından da denetlenir.

     Hangi ocağa Bağlı ise Ocak Piri tarafından Bir Rehberin Emanetine verilir, Rehber buna İyiliğin ve kötülüğün Yarar ve zararlarını öğretir. Yola alınma ve Hizmet erbabı ola-bilme yaşına gelindiği zaman’a dek Ahlaki tüm bilgiler Rehber tarafından öğretilir.

    Tevella ve Teberra’nın Manalarını öğretir.

ÖRNEĞİN: TEVELLA’NIN: Ehli-Beyt evladına sevgi ve Mevvedet etmeli, Talip olup ona gönülden Kemer-Best Ehli olmalı, Ehli-beyt dostuna dost olmalı, {Hz. İmam Ali buyurur ki, Dostumun dostu benim dostumdur}.

    AYET: “Sana bağlılık sözü verenler ancak ALLAH’A bağlılık sözü vermiş olurlar. ALLAH’IN eli onların elleri üzerindedir. Şu halde her kim sözünde dönerse kendi aleyhine dönmüş olur. Her kim de ALLAH’A verdiği sözün arkasında durursa yarın ALLAH ona büyük bir karşılama düzenleyecektir” (fetih, s. Ayet 10)

YAŞAR NURİ MEALİNDE İSE ŞÖYLE DER:

“O,Seninle El tutuşup sözleşenler var ya, onlar gerçekte ALLAH ile Bey’atleşiyorlar. ALLAH’IN Eli onların ellerinin üstündedir kim Ahdi bozar döneklik ederse kendi aleyhine döneklik etmiş olur. Ve her kim ALLAH’A verdiği sözde vefalı davranırsa, ALLAH ona büyük bir ödül verecektir”. (Fetih s. Ayet 10)

     Bir başka Ayet şöyle der: “Biz Elçilerimize ve İman edenlere / güvenenlere hem dünya hayatında, hem de tanıkların ayağa kalkacakları günde yardım edeceğiz” (Mümin s. Ayet 51)

   Okuduğumuz bu Ayeti kerimeler Tevella hakkındadır (Bağlılık)

Ehli-Beyt’e talip ve sadakat ehli olanlaradır.

   

TEBERRA: İse Ehli-beyt’e düşman olup, kast eden, onların Haklarını gasp edip İnkâr Ehli olanlardır.

Berri olmak (uzak) olmak ve onlardan dost olunmayacağını bilmek,

O nedenle de Kur-an’ın Şu Ayeti gereği davranmak gerektiğini bilmek lazım gelir Biz Ehli-Beyt talibi ve evladı için.

    “Sana İlimden bir Nasip geldikten sonra, Hakk konusunda seninle tartışana de ki,: “Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, Kadınlarımızı ve Kadınlarınızı, Öz benliklerimizi ve Öz benliklerinizi çağıralım, mübahale edelim de (dua edelim) ALLAH’IN lanetini yalancılar üzerine salalım”.

{Ali İmran 61, ayeti}

    Bir başka ayet der ki;

“Kuşkusuz münafıklar Cehennemin en aşağı katındadır. Onlara bir yardımcıda bulamazsın”. (Nisa s. Ayet 145)

   Bu iki Ayet ise bizlerin İnsanlık ve tüm evren adına ne kadar doğru olmamız gerektiğinin bir nişanesidir.

   Bu öğrenim ve edindiğimiz uygulama sırat-tel Müstakim yolda(dos-doğru) Bana kul Hakkıyla gelme ne ile gelirsen gel diyen Rabbimizin Aynı zamanda Ehli-Beyt’e vermiş olduğu Yücelikte açıkça aydınlanmış oluyor.

Ve bu öğrenim aynı zamanda Musahip İkrarına girmenin de ne kadar hassas olduğu vurgulanmış olacak ki, Pir sultan Abdal bir dörtlüğünde şöyle seslenir bize asırlar öncesinde:

   Ben bir musahip ararım

   Ola bile benim ile

   Yâd ellerde gurbet elde

   Kala bile benim ile.

  Ola ben olduğum yerde

  Kala ben kaldığım yerde

  Vadem yetip öldüğüm yerde

  Öle bile benim ile.

Bu öğreti de Rehber tarafından yola yeni girenlere 12 nesnenin bağlanmasını emrederler.

Bağlanan 12 nesne ise İnsan-ı kâmil olma yolunda çok önemli adımlar atmada en büyük destek olacaktır ALEVİ İSLAM İnancında.

İNSAN VUCUNDAKİ 12 NESNENİN BAĞLANMASI, SONRASINDA İSE 14 NESNE’NİN AÇILMASI OLACAKTIR:

   Biz önce 12 nesnenin bağlanmasını görelim:

Eline, Diline, Beline sahip olmak (EDEP) li, olmanın açılımları?

1= Evvela gözü bağlı ola ki, kendi ayıbından gayrı kimsenin ayıbını görmeye Seddar-ı sıfat ola, gözüyle gördüğünü sır eteğiyle örtmüş ola.

(yani sırrı saklaya Ama! Kişiyi de, hatasından dolayı rencide etmeden uyarmış ola)

2=Kulağını Bağlaya ki, gereksiz yaramaz sözlerden, kötü huyluların dedi-kodu sözlerinden uzak ola, gıybet sözler işitip dinlemeye.

3= Dilini bağlaya ki, Üstat, (Mürşit ve Pir) yanında Dili bağlı ola Himmet verilmeden konuşmaya, toplum içinde ve özünde kem söz edici olmaya. (yalancı şahitlik etmeye)

4=Elini Bağlaya ki, kimseye ve hiçbir zaman eli uzunluk etmeye, eli ile koymadığı hiçbir şeyi alıp desti didarlık etmeye.

5= Gönlü Hakk Muhammed Ali yoluna bağlı ola ki, Hakk’dan Gayriye meyl-etmeye, Daima Hakk ile ola Sırrı-Zikir ehli ola.

6= Hırsını Bağlaya ki, Tamahı kalıp (tamahkâr) olmaya. Şeytani hırs sahibi olanların neler ettiklerini biliriz, dünyayı yutarlar daha yok-mu der fırsat gözetirler.

7= Şehveti bağlı ola ki, Şehveti Elinde zelil olmaya, bu devirde bu tür azgınları anlatmak bile istemeyiz ama şu kadarını açıklamaktan da sakınmak olmaz.

Kimilerinin Hâşâ ki Hz. Resule bile isnat ettikleri bu tür yakıştırmalar nedeniyle kendilerine payeler çıkarıp nice çocukların gelecek hayallerini karattıklarını da biliriz. (Yüz-bin lanet onlara.)

8= Boynu Bağlı ola ki, gerekmediği yerlere gitmeye, Davet edilen yerlere Muhalefet etmeye.

“İmam-ı ALİ (a.s.) emir Namesinde, Malik Eştere şöyle der! Ey Malik Seni süslü şatafatlı sofralara davet ederler sakın ola ki İcabet etmeyesin, zira O sofralarda Fakir Fukara ve Ezilmiş İnsanların Alın teri ve Kanı vardır, helal lokma değildir”.

9= Gazabı Bağlı ola ki, hiç kimseye kini kibri olmaya kavga ve nizadan ve yıkıcı fikirlerden uzak ola.

10=  Beli Bağlı ola ki, gayret kuşağı ile Helalinden gayrisine şehvet-perestlik etmeye, gayret kuşağı ile bağlı ola ki, zürriyeti helal zürriyet olmuş ola. “(gayret kuşağı Dede Nikâhında bağlanan kuşaktır)”...

11= Ayağı Bağlı ola ki, yaramaz yollara varmaya belalı işlerden ırak ola, yekvücut temizi pak ola, (Bir atasözü şöyle der: çok gezen Ayak eve dönerken muhakkak beraberinde pislikle döner, buna benzer bir atasözü ama siz anladınız onu)...

12= Sadağı Bağlı ola ki, İkrar verdiği makama muhkem dura.

Mürşit ve Pir Makamına yaban durmaya Musahip kapısına ve Hakk, Muhammed, Ali, yolundan gayrı yollara sapmaya.

 İkrarına Muhkem olup Ser- Keşlik etmeye.....

On iki nesnesi bağlanan bir Canın kurallara uyup uymadığı Tarikat Makamına dek onlardan sorumlu olan Rehber takip eder, Mürşit ve Pir bu bilgiler ışığında değerlendirme yapar ve Hakk, Muhammed, ALİ, yoluna girecek Canları Kurbanları ile birlikte Cem’e alır. ve onlara 14 Nesnelerinin Açık olması nasihatini eder. Bu 14 Nesne nedir niçin açık olması gerektiğini anlatır.Güzel Canlar Sizler de bu 14 Nesnenin ne olduğunu merak ettiyseniz bir sonraki haftayı sabır ile beklemenizi rica edeceğim ve Hakk bize ömür verdi ise bizde size anlatacağız.Bir daha ki, haftaya dek Hakk Muhammed Ali yardımcınız kılavuzunuz ola sağlık ve bereket dileklerimizle.

   Gerçeğe hüü