Alevilikte Nikah

  • 29 Mayıs 2019, Çarşamba

Alevilikte yaşamanın özü ikrar vermektir. Sevgi ile başlar ikrar ile bağlanır sadakat ile yürür.

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur ölülerinizi defin etmek için ve yaşı evlenme çağına gelmiş çocuklarınızı evlendirmek için bekletmeyiniz.

NEBE Suresi Ayet 8:Ey müminler; biz insanları erkekli dişili yarattık.

Biliyorsunuz ki yol ve sürek ikrarla sürülür. Her ikrar hakikat makamına varma noktasında yaşam ve arınma kurallarıdır. Bunları istisnalar kaideyi bozmasa da ikincisi nikâhtır, yani evlilik.

Rum Suresi ayet 21 : “biz insanları topraktan yarattık, akıl ve şuur verdik.

Bütün yaratılmışlardan üstün eyledik, yaşamınız süresi içinde kendileriyle huzura kavuşacağınız, soyunuzu daim ettireceğiniz eşler eyledik. Aranızda muhabbet ve sevginin var edilmesi tanrı varlığının belgesidir”. 

İnancımızdaki evlilik anlayışı başka inançlara göre daha zor olup kaidelerini yerine getirdiğinizde size cenneti yaşatacağından emin olabilirsiniz. Öncelikle yol ve süreğin devamlılığı için ve doğru bir evlilik için aile rızası çok önemlidir. Ailelerin evlenecek kişilerin bu ikrarı devam edip edemeyeceğine dikkat etmek zorundadırlar. Verilecek ikrar olağan üstü durumlar haricinde boşanmak hoş karşılanmaz.

Öl ikrar verme öl ikrarından dönme gelme gelme dönme dönme gelenin malı dönenin canı, düsturunu benimseyen inançtır.

İnancımızda Nikâhın üç şartı vardır. Evlenecek çiftler için bunlar sırası ile şöyledir. 1- Allahın emri 2- Peygamberin kavli 3- Ehli-beytin süreği

1. Allahın emri; erkek ve kadının bir birine helal bir birinden başkasına haram kılıyor. Okuduğunuz İsra suresi ayet 32: Ey müminler sakın bir birinize verdiğiniz sözü ( ikrarı ) bozmayın zinaya bulaşmayın o yol felakettir ve haramdır.

İncil İbrahim Bölümü ayet 13: Herkes evliliğe saygı göstersin evlilik yatağı günahla lekelenmesin çünkü tanrı fuhuş yapanları zina edenleri yargılayacaktır. Bu emir sadece teorik ve pratikte değil manevi anlamda da örnekle gözlerinizi aklınızı sizi bir birinize bağlıyor verdiğiniz ikrardan sorulacaksınız! YANİ İkrarınız size şahitlik edecektir, Elinize, Dilinize Belinize Sahip kaldığınız sürece şahitlik iyi yönde olacaktır. Yok eğer; sahip olamayıp yanlış yaptıysanız cezalandırılacaksınız.

2. Peygamberin kavli: Evlendiğinizde iyi günde kötü günde bir birinize yar ve yardımcı kılıyor. Aldığınızda güzeldi çirkin olabilir, zengindi fakir olabilir sağlıklıydı hasta olabilir, iyi günde kötü günde beraberliği sevgi ve saygıyı bırakmamayı emrediyor.

3. Ehli-beytin Süreği: Aleviliğin temel esaslarını yerine getirmeyi emrediyor vermiş olduğunuz tüm ikrarları ( kirvelik, evlilik, Musahiplik vs.) yaşamınız boyunca idame ettirmeyi ve gelecek kuşaklara nesillere aktarmamızın gerekliliğini bize yüklüyor.

Yani İki can bir vücut olursa Hakk katında Nikâh kabul olur.

Nikâh’ın dört ata hakkı vardır. Anneler ve babalar onları bir birinden ayırmadan dördünü bir bilmek.

Sofu ne söylersin bilmem dilinden

Çünkü sen bilmezsin aşkın halinden

Bülbül vazgeçer mi gonca gülünden

Biz aşığız Hakk’tan didar isteriz.

 

ATAYA SAYGI İKRARIN TEMELİDİR.

 Hitab-ı eletse bezm-i ezelde

Sadakatle İkrar verenlerdeniz

Gönül gezdirmeyiz gayrı güzelden

Biz Cemalullahı görenlerdeniz.

       Bir Kün Emri ile Halk’ oldu Dünya

       Bu kadar Mevcudat bu kadar eşya

       Nefahat-ü min Ruhi Dedikte Mevla

       Âdem-in Şekline Girenlerdeniz.

Bin Türlü Dert ile Bezet Dertli-yi

Gerek kısalt Gerek uzat Dertli-yi

Bab-ı Velayette Gözet Dertli-yi

Yabancı Değiliz erenlerdeniz.

             Diyen Dertli bize verdiği mesaj aslıda Sadık olmayı iletmiştir.

Sadakat Alevi İslam İnancında Verdiği İkrardan dönmeme ve İkrarına sadık kalma ilkesidir.

        Sıtkı Sadakatle Mürşidine ve Pirine İkrar veren Eşler Aynı Sadakati

Birbirlerine vermek Ve ikrarlarına Sadık olmak mecburiyetindedirler.

Bu Eşlerin Bir-birlerine vermiş olduğu Nikâh Akdi bir Seyyid-i saadet soylunun kıydığı nikâhtır ki mecburi ve yüz kızartıcı haller dışında bozulamaz.

Tekrar ediyorum Alevi İslam İnançlı Evliliklerinde, Dini Nikâhı Seyyid evlatları kıymalıdır deriz ve bu Nikâh başlangıçta Hz. Muhammed ile Başlamıştır, Hz. ALİ ve Hz, Fatıma-nın Nikâhından bu güne dek böyle gelmiştir, Ama bu gün böylemidir bunu kendimize sormamız lazım.

     Bizlerin, İkrar bilip sadık kalmamız gereken evlilikteki bu nikâh dışında Sadık kalınması gereken bir Nikâh Daha vardır ki, Bizler buna Nefse Nikâh Deriz. Kıyılan Bu Dini Nikâh-la birlikte Nefis denilen kötü huylara kıyılan Bu Nikâh-ın, Bizleri Elimiz, Dilimiz Ve Belimizden gelen her tür kötü ve yüz kızartıcı hallerden uzak olmamızı Emr-eder.

     Güzel Canlar: Dini Nikâh denilince basit bir şey zannedilmesin diye bu gün size Evlilikteki dini Erkanların ad-edildiği ve nefsimize sahip olup kötü ve kemlikten arınmamız için Ehli-Beytin bize emrettiği Hakk Muhammed Ali-nin Yüce yolundaki Güzel AHLAK dediğimiz Sırat-el Müstakim yolu Anlatmaya çalıştık. Eğer bu güzel Ahlakı sahiplenirseniz HAKK MUHAMMED ALİ VE EVLATLARI YARDIMCINIZ OLSUN.

     Ve bundan 1320 yıl evvel 699 Miladi yıl ve 24 Mayıs günü cihanı nurlandıran 6-cı İmamımız, İmam Cafer-i Sadık Hazretleri-nin Şefaati siz Cümle Canların Üzerinde hazır ve nazır ola.

Yüce ALLAH birliğimizi daim eyleye ve bizi Yalnız bırakmayan siz güzel Canları, Bizi her hafta yalnız bırakmayıp hizmet eden Can gençlerimizin gönüllerindekini kabul eylesin. Aşk ile hü.