HAZRETİ İMAM ALİ A.S BUYURUR Kİ,

HAZRETİ İMAM ALİ A.S BUYURUR Kİ,

  • 05 Nisan 2017, Çarşamba

 

HUTBE. 113 (Dünya ve geçici nimetlerine tapınmayı kınama hakkında)

     Ey İnsanlar:

Dünyadan el çekmenizi tasfiye ederim. Orası göçülecek yerdir, konaklanacak yer değil. Aldatıcı şeylerle süslenmiş, onlarla aldatmıştır.

    Rabbin katında bayağı görülmüş bir yurttur. Helali haramına, hayrı şerrine karışıktır. Hayat ölümle, tatlı acı ile iç içedir. Bu yüzden ALLAH onu dostlarına özgü kılmamıştır ve onu düşmanlarından esirgememiştir.

     Hayrı gönülsüz, şerri hazırdır. Ondan toplanan tükenir, edinilen mülk Alınır. Bayındırı harap olur. Yapısı çöküp gidecek binaya benzeyen,  ömrü de azığının bitmesiyle biten ve müddeti de bir sefer gibi sona erecek olan diyardan ne hayır gelir!

     Allah’ın size farz kıldığı şeyler için çalışın, sizden istediğini eda etme Gayretini vermesini dileyin. Sizi çağırmasından önce ölümün çağrısına kulak verip dinleyin.

Zahitler dünya da gülseler bile kalpleri ağlar, sevinçli olsalar da üzülür Ve gıpta edilecek kadar lütfe erseler de az kulluk ettikleri için kendilerine kızarlar.

Eceli hatırlamak kalbinizden silinmiş, yalan istekler sizi kuşatmış, dünya sizi Ahiretten fazla avucuna almış, çabuk elde edilen dünya nimeti, Zamanla elde edilecek ahireti gönüllerinizden çıkarmıştır.

     Siz Allah’ın Din’in de kardeşsiniz. Sizi ancak gönüllerinizdeki çirkinlik Ve kalplerinizdeki kötülük birbirinden ayırdı.Birbirinize yardım etmiyor, öğüt vermiyor, İhsan da bulunmuyor, birbirinizi sevmiyorsunuz.

     Size ne oluyor ki, Dünyada edindiğiniz az şeye seviniyor, Ahiretten yitirdiğiniz çok şeye üzülmüyorsunuz!?

Dünyadan yitirdiğiniz az ve önemsiz şeyler sizi ızdıraba itiyor, ızdırabınız yüzlerinizde beliriyor; az bir şey kaybedince sabrınız tükeniyor.Sanki orası sizin ebedi yurdunuz, metası da size ebedi gibi göründü.

    Ayıbınızı yüzünüze söylemesinden korktuğunuz için hiç biriniz kardeşinizin söylemiyorsunuz. Gerçekten Ahireti terk etmek ve dünya sevmekte el ele verdiniz.

Dininiz dillerinize pelesenk olmuş, sanki her biriniz amelini işleyip tamamlamış, Rabbi’nin Rızasını kazanmıştır....

                             İMAM-I ALİ

BİR MHUTBESİNDE İSLAMI ŞÖYLE TANIMLAMAKTA’DIR.

Hamd, İslam-ı şeriat kılan, uyanlara Dinini kolaylaştıran, karşı duranlara Erkânını üstün ve güçlü kılan Allah’a mahsustur.Ona sarılanlara emniyet girenlere selamet, anlatana delil, düşmanlık edene tanık, onunla aydınlanmak isteyene nur kıldı.

Akıl edene anlayış, düşünene kavrayış, doğru yolu arayana Ayet, azm edene basiret, öğüt almak isteyene ibret, tasdik edene kurtuluş,

Tevekkül edene güven, işini ısmarlayana rahat, sabredenlere kalkan kıldı. Programı apaydın yolları en açık, meşalesi yüce, yolu aydınlık, ışığı Aydınlatıcı, meydanı geniş, varılacak yeri yücedir.

Yarışmacıları toplayan, ödülü değerli, yarışanları da şerefli binicilerdir. Tasdik, yolunun işaretleri Salih amel, Ölümü son, Dünyası İmtihan, Kıyameti toplanma yeri, Cenneti de Ölüdür.

Peygamber, dileyenlere hidayet ateşini alevlendiren ve şaşıranlara İşaretleri gösterendir. ALLAH’IM O senin Eminin, Din gününde tanığın;

Nimetinle, Hakk ile Rahmet olarak gönderdiğin elçindir.

ALLAH’IM! Adlinden Onun payını ver, fazlından Ona kat kat Hayır İhsan et. ALLAH’IM Onun kurduğu binayı,  yapılan binaların en üstünü kıl.

Katından ona ikram et ve şerefli kıl. Derecesini yükselt, ona yakınlaşma vesilesini İhsan et. Yücelikler, faziletler ver.  Bizi zelil kılınmamış, pişman olmamış, sapmamış ve fitneye düşmemişler Zümresiyle haşret.

       ALLAH’IN Ahitlerinin çiğnendiğini gördüğünüz halde kızmıyor, Babalarınızın sözlerine ise öfkeleniyorsunuz. ALLAH’IN Emri size getirilir, sizin elinizle icra edilir ve size müracaat edilirdi. Ama yerinize zalimleri yerleştirdiniz, işlerinizin idaresini onlara verdiniz, ALLAH’IN Emirlerini onların eline teslim ettiniz. Onlar ise şüphelerle amel ediyor, şehvetlerinin peşinde koşuyorlar.

ALLAH’A yemin olsun bunlar sizi her bir yıldızın altında arayıp dağıtsa bile,

ALLAH kendilerini bekleyen O kötü gün için sizi mutlaka toplayacak,

Bir araya getirecektir.

 

KAYNAK

Nehc-ül belaga