SOHBET

  • 15 Mart 2018, Perşembe

Bir gün Ömer B. Hattab Hz. Muhammed’in (a.s.) Minberine oturup hutbe okuduğunda şöyle dedi:

“Ey Müminler ben sizlere, sizin kendi nefsinizden daha yakınım”

Mescitte bir kenarda oturan Şehitler Şahı İmam Hüseyin (a.s.) ayağa kalkarak şöyle buyurdu:

   “Ey yalancı! Babam Resulallah’ın minberinden aşağıya in. Bu minber senin babana ait değil.”

     Ömer; Doğrudur bu minber senin Babanın minberidir, benim Babamın minberi değildir. Bu sözleri sana kim öğretti? Baban Ali’mi öğretti? Dedi.

     Hz. İmam Hüseyin (a.s.) cevabında şöyle buyurdu:

“Eğer Babam Ali cenabı mürteza’nın Emrettiklerine itaat etmiş olsam hiç şüphesiz Hidayet yolu üzerindeyim demektir. Bu benim Babamdır ki, Resulullah (a.s) Zamanında Halk O,na Biat etti ve Halkın boynunda Biat vardır. Biat Emrini. Cebrail (a.s.) ALLAH tarafından nazil etti, Kur-an-ı İnkâr edenlerden başka hiç kimse bunu inkâr edemez.

    Halk bunu kalpleriyle bildiler (anladılar) fakat dilleri ile İnkâr ettiler.

Biz Ehli-Beytin Hakkını inkâr edenlere yazıklar olsun.

Resulallah’ın onlara gazaplandığı halde nasıl onunla yüzleşecekler?”

    Ömer; “Ey Hüseyin! Babanın Hakkını kim inkâr ederse ALLAH’IN laneti onun üzerine olsun.

Bizi bu Halk Halife ve Emir olarak seçti. Eğer bu Halk Babanı Emir olarak seçseydi biz ona biat ederdik.” Dedi.

   Hz. İmam Hüseyin (a.s.) onun bu sözüne karşılık şöyle Buyurdu:

“Ey Hattab’ın oğlu, Ebu Bekir seni Emir yapmadan hangi Halk seni kendisine Emir olarak seçti?

Sen Ebu-Bekir’i, kendisinden sonra seni sorgusuz sualsiz Halife seçmesi için kendine Emir-Halife olarak seçtin.

     Oysa ne Ehli-Beyt bundan razı idi ve ne de peygamber (a.s.) den bir Delil vardı. Sizin anlaşmanız, uzlaşmanız Resulallah’ın razı olduğunu mu Gösterir? Veya Ehli-Beyt’inin razı olması Resulallah’ın rahatsızlığına mı Sebep olur?

     Vallahi eğer konuşacak dil ve Müminlerin destekleyeceği bir amel olsaydı (konuşmamıza müsaade edilip müminler bizi amelen destekleselerdi) sen Ehli-Beyt’in minberine çıkıp, onlara nazil olan kitapla onlara hâkimiyet sağlayamazdın! O kitap öyle bir kitap ki, sen ne Onun anlaşılması zor olan Ayetlerini ve ne de, tevilini bilirsin, Sadece kulağın öylesine duyar.

Hatalı İnsan ile doğru İnsan senin nezdinde aynıdır. Allah senin amelinin karşılığını versin ve yaptıklarından dolayı seni ağır bir şekilde sorgulayıp yargılasın” buyurdu.

 

 (İmam Hüseyin’in sözleri bununla bitmiyor, Hazreti İmam ile Ömer b. Hattab arasında bazı sözler olmasına rağmen biz o sözleri sohbetimize almadık. Öğrenmek istenler olabilir diye)

 

Kaynak kitapları aktarıyorum.

     Dileyenler: İbni Asakir’in tarihine ve Tabersi’nin İhticac kitabına müracaat edebilirler.    

Ve ayrıca Mustafa Muhsin El Musevi’nin Belagatü-l Hüseyin adlı kitabı

Sayfa; 91- 92- 93.