İMAM HÜSEYİN

  • 05 Ekim 2021, Salı

İmam Hüseyin

Doğum Tarihi: Miladi 25.02.625 – Hicri 05 Şaban 05

Şehadeti: Miladi 10.10.680 – Hicri 10 Muharrem 58

Kabrinin Olduğu Yer: Kerbela

Yaşı:55

Katili: Şimr

Lakabı: Şehid

Künyesi: Ebu Abdullah

Babası: Ali

Annesi: Fatıma

Yüzüğünün Yazısı : Tanrı’nın emri olur

Zamanındaki Halifeler: Yezid

İmamet Süresi: 11 yıl

 

İmam Hüseyin, İmam Ali ve Ana Fatıma’nın ikinci oğludur.İslamın  Hz. Muhammed ve Hz. Ali’den sonra en ünlü kişisidir. Doğduğunda adını Hz. Muhammed koymuştur. Hz. Muhammed bu torununa karşı özel ve çok derin sevgisi vardı. Kızı Fatıma’ya , ağlamasının dahi kendisini çok incittiğini söylerdi.

İmam Hüseyin’in çocuklarından , Ali Ekber ve Ali Asker Kerbela’da şehit olmuşlardır. Soyu Zeynel Abbidin’den yürümüştür. Abisi Hasan ile Muaviye’nin yaptığı anlaşmayı kabul etmemekle beraber İmam Hasan’ın ölümüne kadar bu anlaşmaya sadık kalmıştır. 674 de Muaviye’nin ölümü üzerine yerine geçen Yezid, Medine valisi Velid aracılığı ile İmam Hüseyin’e haberci göndererek kendisine biat etmesini aksi takdirde başının kesilerek Şam’a gönderilmesini istemişti.

Bu isteğini yerine getiremeyen Velid’i görevden alarak, yerine Amr Bin Said Aşdak’ı Medine’ye vali tayin etmişti. Yeni vali, Ehl-i Beyt’e rahat huzur vermiyordu. Bunun üzerine Kufe halkı toplanarak İmam Hüseyin ve diğer  Ehl-i Beyt mesuplarını Kufe’ye getirmelerini kararlaştırdılar.  Halife unvanı ile artık bir arap devleti biçimine dönüşmüş İslam toplumunun başına geçme iddiasında bulunan Yezid gibi yalancı şerir düzenbaz ayyaş, inançla ilgisi olmayan musibet bir kişinin İslam’ın başında bir dakika dahi durması sakıncalı idi.

Kufe’den gelen mektuplar üzerine , İmam Hüseyin Kufe’ye gitmeye karar verir. Abdullah Bin Abbas’ın gitmemesi için İmam Hüseyin’i vazgeçirme çabaları sonuçsuz kalır. İmam Hüseyin Mekke’den ayrıldığı gün , daha önce gönderdiği Müslim Bin Akil Kufe’de Yezid valisi tarafından şehit ediliyordu.İmam Hüseyin, Kerbela’da konakladığı zaman akrabası ve Ehl-i Beytten oluşan yüz kişilik bir kafile halindeydiler.

O gün tarihte görülmemiş bir vahşet ve acımasızlıkla Hz. Muhammed’in torunlarını meme emmekte olan çocuklara varıncaya dek şehit ettiler. Başının ( 10 Muharrem H.61) yılında kesilerek şehir şehir dolaştırılması susuzluktan bunalmış meme emmekte olan çocukların oklanması Hz. Muhammed’in torunlarından olan kadınların ve şehit cesetlerinin üzerlerine vahşetle saldırıp talan ve yağma edilmesini tüm akrabalarının gözleri önünde şehit edilmesine  tanık olan İmam Hüseyin ölümün adım adım geldiğini sezmemesi olanaksızdır.

Ama İmam Hüseyin; inancın kutsallığını, imanın gücünü ,hakk’ın ve insanlığın zulme batıla ahlaksızlığa karşı olan zaferini tüm dünyaya eşit biçimde göstermiştir. Kerbela meydanı o günden bu güne yüzyıllarca okuduğu ve sonsuza kadar da okunacağı Tanrısal bir destana tanık oluyor. Tüm dünya Yezid ve yandaşlarını lanetlerken İmam Hüseyin ve akrabalarını saygı,sevgi ve muhabbetle anarak doğan çocuklarına onların isimlerini koymuşlardır.

 

(Dedeler Doğaçlama Konuya Ekleme Yapabilir.)

 

                                                                                                                                                            Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı