ÜRYAN VE BÜRYAN

  • 22 Eylül 2021, Çarşamba

Ol Şerbetten Biri İçti

 Cümlesi de oldu Hayran.

 Mümin Müslim Üryan Büryan

 Hep Girdiler Semaha.    

      Cümlesi El Çırpı ben

      Dediler ki, Allah Allah

      Muhammed Bile Girdi 

      Kırklar İle Semaha.   (Şah Hatayı)

 

ÜRYAN: Beşeri anlamda Çıplak, yani Anadan doğma çıplak demektir. Bu manaya geldiği içinde, asırlardır İftira ve hakaretlere maruz kalan biz Alevi İslam İnançlı Ehli-Beyt Bendesi Seyyid Ve Talip Canlar, bu konuda ne kadar gerçekleri manaları ile anlatmak istesek’te, anlamak istemeyenler asla anlamadılar...

     ÜRYAN’IN Tasavvufi anlamı ise Şah Yatayı’nın Miracı-namesinden beyan ettiği gibi! Hakk yoluna Hizmet etmenin arınmışlıktan geçtiğini bilmek ve masivadan soyutlanmış pak olarak Hakk İbadetine girmektir...

    Allah-u Teâlâ buyurmuyor mu? Bana Kul Hakkıyla gelme Ey kulum seni af-etmem. Kul Hakkı’nın geniş anlamda izah edersek eğer! Ana Baba Hakkı, yetim Hakkı, Komşu Hakkı ve tüm evrene sevgi ve Tabiatı koruma hakları denile-bilir bunlara...

    O evvel Tüm Canlardan Rızalık alır ve öyle İbadet ederiz, yani Cem oluruz...

    Hz. İmam Hüseyin: Mekke’den Kufeye gitmek için yola çıktığında yanında 300 e yakın Haşimi Genç vardı onlar Hz. Hüseyin-i yalnız göndermek istememişlerdi...

    Hz. İmam Hüseyin: onlara Benimle gelmek isteyenlerin üzerinde kul Hakkı olmamalı demişti ve bu nedenle çoğu geri dönmüşlerdi...

    Demem O ki, Güzel Canlar Tasavvuf yolu ile edilen İlahi yolculukta kişi arı ve duru olmalıdır ki, Hakk İle Hakk Olmalı. İlahi yolculuğunu Hakk’dan Seyr-etmeli Biz Alevi İslam İnancına Mensup Olanlarımız İbadet ve İtikadımızı bu Minval üzere yapar Hakk, Muhammed Ali Yolu’nun yolcuları da, Hakk İle Hakk Olmak dilerlerse, Üryan Olmalıdırlar...

    Yani Üzerlerinde asla Kul Hakkı Olmamalıdır, Yeni doğan Bebek ne kadar Masum ve Üryan ise Kişi Hakk İle Hakk olacağı zaman öyle olmalıdır Diye Buyurmuşlar, Hakk Muhammed Ali Yoluna Hizmet Eden Mürşit Ve Pirlerimiz...

    Sekizinci İmam, Ali Rıza Hazretlerine Sorarlar Ya İmam Bu Yüce Hakk Yoluna Sadık Ve Doğru Bir Talip Olmak İçin Ne Yapmalıyız, Bize Doğru yolu İşaret eder-misiniz?

    Hz. İmam Ali Rıza Şahı Horasan Şöyle Buyurur!

“Hakkın Hücceti Olan Babam İmam Musa-i Kazım Hazretleri Bana Nasihat Ederken Şöyle Buyurdu”?

    “Ey Oğul!”

“Ben Babam İmam Cafer-i Sadık Hazretlerinden, Oda Babası İmam Muhammed Bakır-ı Beka’dan. Oda Babası İmam Ali Zeynel-i Aba’dan. Oda Babası İmam Hüseyin-i Şehidi Kerbela’dan. Oda Abisi İmam Hasan-ı Mücteba İle Birlikte, Babaları Ve Bizim Atamız İmam Ali Cenabı Mürteza’dan. Oda Kardeşi Ve sırdaşı Hz. Muhammed Mustafa’dan Nasihat-en, Nakleder ki”...

    “İmam-ı ALİ Cenabı Mürteza Buyurdu”

“Sırdaşım Kardeşim Ahir Zaman Peygamberine Cebrail a.s. gelip Buyurdu ki: Ya Resulü Hakk, ALLAH-U c.c. Resulüme,  Ehli-Beytime Selam olsun. Onlara Demelisin ki.

    “Rabbimiz Buyurur ki!, Her Kim ki, Benim Kale’m-in İçine Girerse Ben Onları Her Tür Kötülükten men ederim Korurum ve O Can yanlış bir yol tuttuğunda ben onu men ederim. Birisi ona kötülük yapmak istediğinde ise onu yine ben mani olurum. Allah’ın Azamet ve Yüceliği sonsuzdur diye buyurdu...

    Ve O Kale Nedir bilirimsiniz?

Allah’ın Bize Bahsettiği Kale Üç Yücelikten Başka bir şey değildir,

Ve Onlar “La İlahe İllallah’tır”...

    Demem O ki, Canlar Her kim ki, şeksiz ve şüphesiz “La İlahe İllallah” der ise O Can Salâtı Daimde olup Yüce Rabbimizin de koruması altındadır ve ÜRYAN olup Hakk İle Hakk olmada en güzel makamda demektir...

    Yüce Tanrımız Tüm Canları bu Yüceler Yücesi mertebeye eriştirsin ve korusun inşallah...

BÜRYAN’IN NE ANLAMA GELDİĞİNE BAKARSAK:

    BÜRYAN, Kelime anlamı olarak pişmek veya pişmiş Biryan veya Püryan olmanın beşeri anlam ve isim olarak adlandırılmış olur.

    Tasavvufi yorumlarda ise bu çok daha derin manalara gelir! Büryan olmak Bir Mürşide veya Pire İntisap edip Pişmenin yani olgunlaşmak anlamına gelmektedir...

    O nedenle Yüce Allah Kullarım benim Kalem-e girerlerse ben onları kötülüklerden korur himaye ederim...

Kaza ve Belalardan himaye eder esirgerim buyuruyor, peki, ne idi Yüce Allah’ın Kalesi?

“LA İLAHE İLLALLAH”

Demem O ki, Güzel Canlar Her Can Ölümü tadacaktır.

Ve Rabbimizin huzuruna Kul Hakkıyla gitmek istemiyorsak eğer!

    Ahlaklı olmak gerek, Eline Diline Beline Sahip olmak gerek.Bu Güzel Ahlak ile Mürşit ve Pirden İcazet etmek Ve Hakk Muhammed Ali yol ve Erkânında Hizmet Erbabı olup Hizmet etmek Ve Himmet almak gerek...

    Hakk ile Hakk olmanın En Yüce Makamı ise Ehli-Beyt evladına şeksiz ve şüphesiz inanıp Talip olmak gerek...Demem o ki, Canlar LA İLAHE İLLALLAH-I Gönülden Zikredip Dile yansıtmak gerek...

    Ey Güzel CAN! Saydığımız bu erdemli ve Ahlaklı içtihatlara sahip olabilirsek eğer! İşte o zaman bizler Üryan ve Büryan olup Hakkın Yüce Dergâhına Nail olup Vahdet-i Vücut Olur, Bir Sonraki Bedenimizin de, Hakkın İnayeti ile Hayırlara Hizmet Eden Bir Can olarak güzelliklere erişmiş oluruz İnşallah...

    Dileğimiz odur ki, Yüce Rabbim Bizleri kinden kibirden ve cümle kaza ve belalardan koruya himaye etmiş ola...Ehli-Beytin Katarından Yüce Peygamberin Ahlakından, İmam Ali Cenabı Mürtezanın Hakkaniyetinden, Ana Fatma’nın Kevser Nurundan, İmam Hasanı Müctebanın Barışından Ve İmam Hüseyni Şehidi Kerbelanın Kıyamından Zeynep Ana’nın Şahitliğinden Ve Celal Abbas’ın Cesaretinden Ayırmasın...

    “İmam Ali buyurur ki, Bir Kere Zalim Olmaktansa Bin Defa Mazlum Olmayı Yeğlerim”

    Yüce Rabbim Mazlum ve yetim Hakkını Yiyenlerden Hesabını sorsun İnşallah...Hakk Muhammed yoluna Talip Olup Hizmet Edenlerin de, Hizmetlerini Kabul-ü Makbul Eylesin İnşallah...

KAYNAKLAR:

Kur-an Ayetleri

Nehc-ül Belaga.

Şah Hatai’nin Miraç-namesi

Veysel Dede’nin Gönlünden Dökülenler...

      

 

   

                                                                                                                                 Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı