İSLAM NEDİR? , ALEVİLİK NEDİR?

  • 12 Ekim 2021, Salı

İnsan-ı Allah-ın veçhi (cemali) bilmek ve ayırımsız saygı ve sevgi duymaktır, ayrıcalıksız ve eşit yaşam hakkı. (Hakkaniyet)dayanışma ve güven, ayırımsız bir yaşam, sevgi ve hakkaniyetli bir gelecek, geçmişten ders almak ve geleceğe güvenle bakmak.

    Ve Hz. Muhammed’den evvel ki, Nebi ve Resullere saygı duymak ve anmaktır.Ve Hak Nebi Ve Resullerine vahyedilen semavi kitaplarına ve din-i inançlarına saygı duymaktır.İnsan-ı oğlunu Eşrefi Mahlûk bilip saygı duymak ve Yaradan’dan ötürü yaratılmışları sevmektir tüm evrene saygı duymak ve korumaktır.   

Cinsiyetinden dolayı, ırkı ve lisanından dolayı, renginden dolayı, dini inanışından dolayı, siyasi görüşünden dolayı, hiç kimseyi aşağılamayan yaşam sistemine, İslam ve Alevilik Denir.

    NOT: Bunların Doğruluğunu görmek isteyenler,

Hz. Muhammed’in Medine Vesikasına ve Medineli Yahudilerle yapılan sözleşmeye bakabilirler. (Ama gerçeğine sahtesine değil)

    Medine Vesikasında kadına ve insanlığa verilen değeri gerçekçi olan herkes göre-bilir. Hz. Muhammed Ve İmam-ı ALİ Cenabı Mürteza, kadınlarla edilen bir sohbetinde ve Medine Vesikasında Der ki:Siz Ey Anneler! Medine sokaklarında tezgâh açıp satış yapanlar akşam tezgâhlarını toplarken sokaklarınızı evlerinizin önünü temizlemeden giderlerse ertesi gün onlara tezgâh açtırmayın zira sizler bu şehrin eminlerisiniz. (Yani Zabıtalarısınız der)

   Ve birde Veda Hutbelerinde görmek mümkündür, Zira Hz. Muhammed’in son hutbeleri bir değil dört’tür, En son hutbesini Gadir-i Hum mevkiinde halka hitap etmiştir, (Ama onu da, öyle bir değiştirdiler ki, kuşa çevirdiler bilesiniz).

     Hz. Muhammed’in Ve İmam-ı Ali Cenabı Mürteza’nın İslam ile Mükâfatlandırdıkları Ehli-Beyt Sevenleri içinde Emevi ve Kureyş Arapları Ya yoktur Ya da çok azdır.Zira Emeviler Ve Kureyş Arapları! İslam’dan önceki Sabi Din Dedikleri Çok Tanrılı Dine Taparlardı, Bu Dindeki, Tanrıların İsimleri ise! LAT, MENAT, UZZA HUBEL VE SANEM şeklinde idi,Ve günlük beş defa bu tanrılarına beş defa secde ederlerdi. Sabi Din İnancındaki Emeviler’in İnandıkları Mezheplerine Vahabi Mezhebi denilirdi,Bu Sabi Dine inanan Vahabi Emevi Ve Kureyş Arapları, 30 gün oruç tutar günde beş defa Putlarına tapınırlardı. Ama Yoksul olan kesim genellikle insan tacirliği yapan Zengin Araplara borçlanırlardı.

    Bundan dolayı da, İnsan taciri Emevi Kureyş zenginleri borçlandırdıkları yoksulların ödeme yapmadıkları taktirde kızlarını ve kadınlarını ipotek edilir borç ödenmediğinde kızların ve kadınlarını alır onları çalıştırırlardı.

    Nefislerine çok düşkün olan bu acımasız Arap zenginleri yapamadıkları çılgınlık yoktu, Din İman ve acıma duygusundan mahrum olan O, Siyonist kesim Hz. Peygamberin güçlenip bilinçli bir orduya da kavuşması sonrasında, istemeden ve inanmadan, Kelime-i şahadet getirerek müslüman olmuşlardı.

    Biliyorlardı ki, Kelime-i şahadet getirenlere dokunulmuyordu,Bu Araplar toptan Kelime-i şahadet getirip İnandık dediklerinde şu ayet nazil olmuştu:  “Ya Muhammed deki, onlara siz İslam olamadınız İslamiyet henüz kalplerinize inmedi, sizler malınızı ve canınızı kurtarmak için İnanmış gibi göründünüz”…

    İşte bu nedenledir ki, araplar asla İslam olamadı, bugün ise her konu açıldığında müslüman âlemi denilen arap asla İslam değildir ve günümüze dek gelen Arap Vahabi Mezhep inanışı olan çocuk yaşta evlilik ve çok eşlilik arap zenginleri’nin, Hz. Muhammed’den sonra devlet yönetimlerinde, Kur-an-ı Kerimin de, çok yerlerini değiştirip kendi Vahabi Mezhep inanç ve geleneklerini koyup sanki Peygamber ve 12 İmamlarında aynı yaşantı ile yaşadıklarını ima ederek hatta her birine onlarca kadın ve çocuk eşler yarattılar.

    Siz canlara Yüce Rabbim ve Ehli-Beyt evladı şefaatçisi ola, Sevgi ve bereket hanenizden eksilmeye…

  KAYNAK

Konuşan Kur-an. (A. İhsan eli açık)

İslam’dan önce Araplar.. (İslam Tarihi)

İslam Nedir, Kur-an’a Bakarımsınız. (Şinasi koç)

 

                                                                                                                                                 ALEVİ İSLAM İNANÇ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI